Förebygg spökstäder genom flexibel stadsplanering

”Nu görs stora investeringar i den gröna omställningen av industrin här i Västerbotten. Tillväxt ger människor hopp. Samtidigt kan den väcka farhågor hos politiker om att den förväntade befolkningsökningen inte blir av.”
”Nu görs stora investeringar i den gröna omställningen av industrin här i Västerbotten. Tillväxt ger människor hopp. Samtidigt kan den väcka farhågor hos politiker om att den förväntade befolkningsökningen inte blir av.”

Debatt 12 november 2023 18:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lyssnade du på serieförfattaren Mats Jonssons sommarprat 2021 om hur hans barndomsstad Bollstabruk har förvandlats till en spökstad? I programmet berättar han att industrierna är rivna och hälften av människorna är borta. Men vi behöver inte upprepa samma misstag. Låt oss förebygga framtida spökstäder genom flexibel stadsplanering.

Att människor flyttar på sig är naturligt. Många vill bo där framtiden är ljus och nya jobb skapas. Nu görs stora investeringar i den gröna omställningen av industrin här i Västerbotten. Tillväxt ger människor hopp. Samtidigt kan den väcka farhågor hos politiker om att den förväntade befolkningsökningen inte blir av. Har vi byggt skolor, fler mataffärer och andra samhällsnyttiga byggnader som kommer att stå tomma? Det finns många faktorer som ska klaffa för en planerad tillväxt. Fem Norrlandskommuner går nu föredömligt ihop för att tillsammans få en överblick om strategisk stadsutveckling. Men det finns också ett värde i att stadsplanera på ett annorlunda sätt.

För att undvika framtida spökstäder och samtidigt bygga samhällen där industrier samsas med bostäder och social infrastruktur bör politikerna avsätta en del av detaljplanen för flexibel stadsplanering, som kan nyttjas för föränderliga behov. På så sätt kan kommunerna få bättre förutsättningar att möta de demografiska utmaningarna.

Boverket har uppdaterat sin prognos för bostadsbyggande och pekar på att ett historiskt stort bostadsunderskott nu riskerar att försämras när bostadsbyggandet har stagnerat, samtidigt som befolkningen fortsätter att öka. Skellefteå kommun är en av de kommuner som satsar på att bli fler invånare och bygga fler bostäder och fastigheter som ska ge Skellefteåborna tillgång till utökad samhällsservice. 2030 ska det bo hela 90 000 personer i kommunen, en ökning med nästan 20 procent från nuläget. För att möta befolkningsökningen behövs planering för bostäder men också satsningar på byggnader för samhällsnödvändiga verksamheter, som förskolor, skolor, vårdcentraler och butiker.

Ett sätt att skapa mer hållbara städer som står pall för förändring är att ge utrymme för flexibilitet i detaljplanerna i stadsplaneringen. Så kan kommunen hålla öppet för olika typer av byggnadslösningar som idag inte är anpassade efter specifika byggprojekt. Modulära och flyttbara byggnader skapar utrymme för mer behovsanpassade städer. De kan byggas snabbt, flyttas och byggas om för framtida behov. Det är inte bara smart utan också socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Förebygg spökstäder och låt anpassningsbara byggnader bli en del av lösningen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa