Förbättrade villkor och arbetsmiljö – inte LOV

Alla kommunens nämnder är som bäst i fart med att slutföra sina uppdragsplaner för åren 2024-2028. I första hand är det inriktningen för nämndernas arbete 2024 som fastställs. För oss i Socialnämnden innebär det som alltid att en diskussion uppkommer. Den om LOV – lagen om valfrihetssystem.

"I Skellefteå Kommun är vår stora utmaning att se till att vår duktiga personal stannar kvar hos oss när konkurrensen om arbetstagare hårdnar. Vi måste också rekrytera mer personal de kommande åren för att klara av att genomföra vårt viktiga uppdrag."

"I Skellefteå Kommun är vår stora utmaning att se till att vår duktiga personal stannar kvar hos oss när konkurrensen om arbetstagare hårdnar. Vi måste också rekrytera mer personal de kommande åren för att klara av att genomföra vårt viktiga uppdrag."

Foto: ERIK G SVENSSON

Debatt2023-04-12 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Från borgerliga partier så låter det som att det är helt självklart. Systemet ska införas i Skellefteå så fort som möjligt. Att konkurrensutsätta är ett självändamål och det kommer att göra allting bättre, framför allt billigare. Och att det finns i så många andra kommuner. 

Men på vilket sätt skulle då privata utförare i Skellefteås vård och omsorg spara pengar för kommunen? Vad är det som de privata bolagen sparar på för att kunna driva verksamhet billigare? Så pass mycket billigare att det till och med finns vinst att plocka ut? Svaret är personalen.

När fackförbundet Kommunal har granskat och jämför kommunalt och privat driven äldreomsorg så är resultatet tydligt. Det är personalen som drabbas av privatiseringarna i form av lägre löner, ofrivilliga deltidsanställningar och i slutändan en missnöjd personal som i högre utsträckning inte vill vara kvar inom vården.

I Skellefteå Kommun är vår stora utmaning att se till att vår duktiga personal stannar kvar hos oss när konkurrensen om arbetstagare hårdnar. Vi måste också rekrytera mer personal de kommande åren för att klara av att genomföra vårt viktiga uppdrag.

Slutsatsen blir alltså att det egentligen inte finns något som säger att LOV skulle spara pengar för kommunen. Men även om det skulle göra det så är det helt fel väg att gå. 

Att genomföra reformer som drastiskt försämrar villkoren för personal inom vård och omsorg vore en katastrof. Därför säger vi socialdemokrater nej till LOV.

Att låta de skattepengar som kommer in från våra medborgare gå till vinster i privata företag istället för till vård, stöd och omsorg som avsett vore en katastrof. Därför säger vi socialdemokrater nej till LOV.

Vårt budskap är tydligt. Vi jobbar för att förbättra villkoren och arbetsmiljön för personalen. En bra arbetssituation kommer att ge en bättre vård för alla våra invånare som tar emot vård, stöd och omsorg. En solidarisk, trygg och hållbar modell för bästa möjliga vardag för såväl vårdpersonal som vårdtagare. Det är receptet för framtiden!