För en stark och rättvis välfärd

Med den SD-ledda regeringens politik saknar vår gemensamma välfärd, det vill säga kommuner och regioner, hisnande 31 miljarder. Västerbotten är inget undantag.

”Västerbottens geografiska förhållanden, med stora avstånd och ojämnt fördelad befolkning gör att vi har särskilda utmaningar. Marknadskrafterna gör att ojämlikheten ökar.”

”Västerbottens geografiska förhållanden, med stora avstånd och ojämnt fördelad befolkning gör att vi har särskilda utmaningar. Marknadskrafterna gör att ojämlikheten ökar.”

Foto: Lennart Enkvist

Debatt2024-04-01 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser hur regeringen agerar för att rasera den offentligt finansierade välfärden genom att inte skjuta till pengar till kommuner och regioner. Vänsterpartiet känner stark oro över att detta är ett led i att öppna upp för mer marknadsvård och privata sjukvårdsförsäkringar.

Norrland och Västerbotten är på många sätt på frammarsch – men det gäller inte hela länet. Kuststäderna växer så det knakar men glesbygd och landsbygd hamnar, som så ofta annars i kläm. Västerbottens geografiska förhållanden, med stora avstånd och ojämnt fördelad befolkning gör att vi har särskilda utmaningar. Marknadskrafterna gör att ojämlikheten ökar.

Marknaden är inte rättvis. Det är därför nödvändigt att samhället garanterar bra service och välfärd även i de mer glest befolkade delarna.

Så får vi en stark och rättvis välfärd:

· Satsa på en gemensam och sammanhållen skola. Marknadslösningar – nej tack, det drabbar barnen!

· De stora skillnaderna i kommunalskatt som slår väldigt hårt mot låginkomsttagare måste rättas till. Vi har ett orättvist skattesystem där det kan skilja så mycket som 6 kr per hundralapp mellan kommuner.

· Vi måste använda skattemedlen på ett smartare sätt och till exempel fimpa rut och rot för lyxkonsumtion.

·´Vänsterpartiet vill se en rättvis beskattning och ta bort jobbskatteavdraget som kostade drygt 120 miljarder under 2020 – pengar som hade behövts i välfärden.

Vänsterpartiet är enda garanten för en stark och rättvis välfärd.