Fokusera på patienten och inte organisationen!

"Vittnesmålen är att patientsäkerheten har försämrats och möjligheten för patienterna att få en fast läkarkontakt är i det närmaste obefintlig. Det är bara 11 procent av patienterna som fått det trots överenskommelser med staten om 55 procent till utgången av 2022."
"Vittnesmålen är att patientsäkerheten har försämrats och möjligheten för patienterna att få en fast läkarkontakt är i det närmaste obefintlig. Det är bara 11 procent av patienterna som fått det trots överenskommelser med staten om 55 procent till utgången av 2022."

Region Västerbottens ledning har sedan lång tid satsat på att bygga ut den icke vårdnära administrationen och centraliserat organisationen alltmer. Mindre basenheter har samlats ihop till mycket stora, komplexa och svåröverskådliga, organisationsenheter.

Debatt 22 mars 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Verksam¬hetscheferna för dessa stora enheter har fråntagits mandat och befogenhet att styra och därmed förutsättningarna för att leda.

Den förändring i organisations- och ledningsstruktur (DUGA) som genomfördes för cirka tre år sedan skulle ge samordningsvinster gällande kompetens, resurser, arbetssätt och utveckling, rekrytering, semester och sjukfrånvaro. Dubbelarbete skulle minska genom att professioner och uppdrag samordnades. Strukturen skulle ge en bättre och likvärdig vård samt ge större möjligheter för patienter att få en fast vårdkontakt och verksamheten ett nära ledarskap och ökad ledningskraft. Omorganisationen skulle helt enkelt lösa hela primärvårdens utmaningar.

Har det då blivit så fantastiskt bra som det var tänkt? Det korta och enkla svaret är: Nej! 

Det blev otvivelaktigt en gigantisk flopp och ett påtagligt försämrat läge både vad gäller bemanning och nära ledarskap. Varken cheferna, som nu säger upp sig på löpande band eller vårdpersonalen tycker att det har blivit bra. Upplevelsen är snarare den motsatta, med en uppenbart försämrad arbetsmiljö, otrygg arbetssituation, frånvarande nära ledarskap och en för personalen frustrerande situation att behöva lånas ut till andra enheter. 

Vittnesmålen är att patientsäkerheten har försämrats och möjligheten för patienterna att få en fast läkarkontakt är i det närmaste obefintlig. Det är bara 11 procent av patienterna som fått det trots överenskommelser med staten om 55 procent till utgången av 2022.

Det har under en lång tid föreslagits ett tydligare ledarskap baserat på tillit. De många och otydliga chefsleden måste bli färre där medarbetare och chefer vet vem som leder och bestämmer. Nu måste klusterorganisationen skrotas och mandat och befogenheter återföras tillbaka till den enskilda hälsocentralen där man känner verksamheten bäst. Hållbar arbetsmiljö är en faktor som i hög grad påverkas av ett närvarande ledarskap.

Från Moderaterna anser vi att det är genom att flytta ansvar utåt i organisationen och bygga ledarskapet på tillit, god arbetsmiljö och genom att lyssna på personalen som vi kan få vården att fungera bättre.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa