Flytta Campus till Skellefteå City

Det är glädjande att stadsbyggande i Skellefteå nu tagit fart. Staden står efter ett tioårigt arbete väl rustat för en tillväxt.

Debatt 25 januari 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid diskussionen om en teknisk högskola i Norrland i början av 1960-talet framstod Skellefteå, den starka industristaden, som en naturlig lokalisering. Men Skellefteå tackade nej, man ville ha ”riktiga” industrijobb. Luleå fick därför erbjudandet och tackade ja. 

När staden under 1980-talet insett fadäsen, och etablerat Campus Skellefteå, var konkurrensen med Luleå och Umeå hård. Trots det har Campus varit viktigt för utbildning och forskning. 

Men när Northvolt etablerades blev mycket kunskapsutveckling ändå förlag till Västerås. 

Genom att nu kraftfullt och långsiktigt satsa på bland annat teknisk utbildning och forskning kan Skellefteå erbjuda kvalificerade kunskapsmiljöer för industri och samhällsfunktioner. 

En del har påbörjats, till exempel pilotutbildning för elektriska flygplan. 

Även när det gäller utbildningen och forskningens lokalisering krävs nytänkande. 

Campus Skellefteå representerar dåtidens mode, ett amerikanskt campus; en isolerad yta, ofta utanför stadscentra. 

Umeå och speciellt Luleå universitet är tydliga exempel på det modet. Misstaget blev snart uppenbart. Kostnader och problem har uppstått när universiteten ska integreras med städerna och deras centra. Man vill närma studenter och forskare till företag och offentlig verksamhet. 

Man vill låta fler verksamheter nyttja universitetets faciliteter. Men, även låta universitetet nyttja och bidra till stadens övriga mötesrum. Den moderna stadens centra får mindre handelsytor och mer mötesplatser. 

Ett sådant stadscentrum berikas av studenter. 

Vancouver och New York eller Hagastaden i Stockholm är exempel, men bör inte kopieras. 

Det moderna universitetet behöver även närhet till kommunikationer. Campus bör därför flyttas in i city; nära bussar, Norrbotniabanan och möjligheter för drönare att landa. Det ger gångavstånd till centrums mötesplatser, hotell, restauranger och Sara kulturhus. 

Närhet till Lasarettet ger en grund för vårdutbildning och medicinsk forskning. I förnyelsen av området runt Södra Järnvägsgatan bör därför utbildningens och forskningens lokalbehov ges prioritet. 

Med en grund i ett bra läge och stimulerande gestaltning kan en attraktiv plats för kunskap skapas. 

Där studenter och forskare trivs, berikar och inspireras av staden Skellefteå.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa