Flyktingmottagandet ska vara frivilligt

Avtal med Migrationsverket om mottagande av nyanlända bör enbart tecknas frivilligt, menar länets sverigedemokrater.
Avtal med Migrationsverket om mottagande av nyanlända bör enbart tecknas frivilligt, menar länets sverigedemokrater.

När den statligt finansierade etableringsersättningen försvinner har väldigt få nyanlända kommit i arbete.

Debatt 17 maj 2020 16:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Migrationspolitiken är vad som kom att definiera 2010-talet i Sverige.

Först regeringen Reinfelds naiva migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet, sedan regeringen Löfven, som inte skulle bygga några murar. Konsekvenserna av denna naivitet är tyvärr vad som kommer definiera 2020-talet.

Trots att mottagandesystemet var hårt överbelastat under migrationskrisen 2015 lät den socialdemokratiska regeringen dörren till Sverige stå öppen in i det längsta.

För att hantera konsekvenserna infördes den så kallade bosättningslagen. Alltså den lag som ger staten rätt att med tvång fördela nyanlända som fått uppehållstillstånd mellan landets kommuner.

Detta menar vi sverigedemokrater strider mot det i regeringsformen grundlagsskyddade kommunala självstyret.

Problemen för kommunerna är uppenbara. När den statligt finansierade etableringsersättningen försvinner har väldigt få nyanlända kommit i arbete. Detta misslyckade vältrar staten över på kommunerna. Det ger ökade kostnader samtidigt som skatteunderlagen ofta minskar.

Boliden är ett exempel på hur migrationspolitiken och dess ekonomiska och sociala effekter kan påverka ett mindre samhälle. I många år har Skellefteås makthavare förnekat de framväxande problemen i kommunens ytterområden.

Men snart är de omöjliga att ignorera.

Fler kommuner i Västerbotten upplever samma utveckling.

I många kommuner saknas inte bara jobb utan också bostäder. Otryggheten har ökat i utsatta områden och skatterna höjas för att försöka hålla ihop budgeten.

Samtidigt ges många av de nyanlända inte en rimlig chans att anpassa sig till Sverige. De hamnar i ett utanförskap som är svårt att ta sig ur.

På sikt måste målsättningen vara att asylprocessen ska vara ett statligt åtagande som tar veckor snarare än år.

En ny utlänningslag måste snarast komma på plats där hjälp i närområdet prioriteras före mottagande i Sverige. Staten måste även ta mer ansvar för invandringens kostnader kombinerat med ett större stöd för återvandring.

Fram till att detta system är på plats måste dock kommunernas självbestämmande respekteras. Det kan inte vara kommunmedborgarnas ansvar att bekosta något man inte kan styra över.

Avtal med Migrationsverket om mottagande av nyanlända bör alltså enbart tecknas frivilligt i den omfattning kommunen själv anser lämplig och önskvärd.

Detta innebär att den tvingande bosättningslagen, som Sverigedemokraterna motsatt sig från start, snarast bör rivas upp.

Med anledning av ovanstående kommer Sverigedemokraterna att arbeta för att pröva bosättningslagen i samtliga kommuner i Västerbotten. Det kommunala självstyret och välfärden för medborgarna måste prioriteras.

Ämnen du kan följa