Flygplatserna behövs för att landet ska fungera

Coronapandemin slår hårt mot de regionala flygplatserna.
Coronapandemin slår hårt mot de regionala flygplatserna.

Nu krävs omedelbart stöd för att säkra Sveriges beredskap och förmåga att till exempel bekämpa skogsbränder.

Debatt 27 maj 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Situationen för landets regionala flygplatser är ytterst ansträngd.

Risken för konkurser är stor. Därmed äventyras förmågan att hjälpa samhället i kris med samhällsviktiga uppdrag.

Coronapandemin slår hårt mot de regionala flygplatserna, som normalt utgör tre fjärdedelar av flygförbindelserna i landet.

Vid praktiskt taget alla våra flygplatser flygs en rad viktiga transporter, som kanske få känner till, men som har stor betydelse för att landet ska fungera. Det handlar bland annat om postflyg, tankning och/eller basering av polishelikoptrar, Försvarsmaktens flygningar, fångtransporter och avvisningar.

Även brandspaning sker vid alla regionala flygplatser. Sommaren 2018 med de omfattande skogsbränderna utfördes cirka 4 900 brandspaningar från våra flygplatser och över 500 bränder upptäcktes.

Viktigast är kanske ändå alla sjukvårdstransporter. Det rör sig både om ambulanshelikopter och ambulansflygplan, men det kan också handla om organtransporter eller snabb transport av svårt sjuka spädbarn.

Nu krävs omedelbart stöd för att fortsatt säkra Sveriges beredskap och förmåga att till exempel bekämpa skogsbränder effektivt. Det är också nödvändigt med regionala flygplatser för att hela landet ska leva. Vi vill se:

  direkt stöd till flygplatserna. Det sker enklast genom att betala ut driftstöd till alla regionala flygplatser.

  utse ett större antal regionala flygplatser som beredskapsflygplatser och därmed ersätta dem för den beredskap man i dag ombesörjer utan betalning.

  öppna upp för trafikplikt på kommersiell grund till fler orter i landet där alternativa transportmedel inte står till buds. Trafikplikt ger ett minimum av tillgänglighet i hela landet och hjälper flygplatserna att hålla igång sin viktiga verksamhet.

Dessa åtgärder är enkla att införa och förhållandevis billiga i relation till vad som riskeras om flygplatserna stäng.

Regeringen tar nu på sig ett väldigt stort ansvar om man inte går de regionala flygplatserna till mötes. Medarbetare riskerar sina jobb, kommuner riskerar sin tillgänglighet men hela landet riskerar en väsentlig del av vår beredskap.

Ämnen du kan följa