Fler våldtäktsoffer måste få upprättelse

Kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat kraftigt de senaste åren.
Kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat kraftigt de senaste åren.

En granskning visar att endast fem av 100 anmälda våldtäkter leder till fällande dom.

Debatt 25 november 2020 15:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Var femte svensk kvinna uppger att hon blivit utsatt för sexualbrott efter sin 18-årsdag.

Kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat kraftigt de senaste åren. Men uppklarningsfrekvensen är fortfarande alltför låg.

Fler offer för sexualbrott behöver få upprättelse.

25 november är internationella dagen mot våld mot kvinnor. Den instiftades av FN för 20 år sedan.

Kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat kraftigt på senare år. Allvarligast är utvecklingen bland unga kvinnor.

I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning vittnar var tredje ung kvinna om att hon någon gång under året hade blivit utsatt för ett sexualbrott.

Nästan 40 procent av dessa kvinnor känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel, och nästan lika många väljer en annan väg eller annat färdsätt hem på grund av oro för att utsättas för brott.

I Sverige – ett av världens mest jämställda länder – minskar kvinnors frihet.

Att kvinnor inte har samma möjlighet att röra sig fritt på gator och torg, utan att behöva känna oro för att utsättas för brott, är en allvarlig inskränkning i kvinnors frihet och självbestämmande.

Mer måste göras för att förebygga våldet, bland annat genom bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

Fler brottsoffer måste också få upprättelse. Samtidigt som fler kvinnor anmäler sexualbrott är uppklaringsfrekvensen fortfarande skrämmande låg.

En granskning av de senaste årens våldtäktsanmälningar visar att bara fem av 100 anmälda våldtäkter leder till fällande dom. Att så få sexualbrott i allmänhet, och våldtäkter i synnerhet, klaras upp riskerar att förstöra tilltron till samhällets förmåga att skydda oss kvinnor.

Nu måste ökningen i sexualbrott brytas och fler brott klaras upp:

- Gärningsmannen ska flytta. Inte brottsoffret.

- Skärp straffen för sexualbrott och ta bort straffrabatten.

- Fler fall av kvinnovåld ska leda till utvisning.

- Kontaktförbud med fotboja direkt. Inte som i dag först efter att kontaktförbudet brutits.

Nu krävs kraftfulla åtgärder. Inte fler bortförklaringar.

Det är högt tid att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) börjar agera för Sveriges kvinnor.

Ämnen du kan följa