Fler röntgensjuksköterskor behövs i Region Västerbotten

”Samtidigt som en del av röntgensjuksköterskorna närmar sig pension riskerar dagens utbildningstakt att inte kunna kompensera för både ökad efterfrågan på kompetens och pensionsavgångar.”
”Samtidigt som en del av röntgensjuksköterskorna närmar sig pension riskerar dagens utbildningstakt att inte kunna kompensera för både ökad efterfrågan på kompetens och pensionsavgångar.”

Allt fler diagnoser ställs med hjälp av olika sorters bilddiagnostik. Samtidigt har samtliga regioner brist på legitimerade röntgensjuksköterskor som ska utföra undersökningarna. Det gör att patienter kan få vänta på rätt diagnos och behandling. Nu måste arbetsgivarna i alla regioner arbeta aktivt för att behålla och locka fler till yrket.

Debatt 8 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 8 november är det yrkesdagen för röntgensjuksköterskor. En egen treårig utbildning som ger legitimation att utföra bilddiagnosiska undersökningar på korrekt sätt. Kanske vårt allra viktigaste verktyg för att fastställa rätt diagnos för patienten.

Som ett led i utvecklingen att sätta rätt diagnoser i tid och på så vis minska lidande både för patient och samhälle så har antalet undersökningar ökat. Men antalet utbildade röntgensjuksköterskor ökar inte alls i samma takt som det behövs för att möta det behovet och utvecklingen av sjukvården. Samtidigt som en del av röntgensjuksköterskorna närmar sig pension riskerar dagens utbildningstakt att inte kunna kompensera för både ökad efterfrågan på kompetens och pensionsavgångar. Socialstyrelsens senaste statistik visar att landets samtliga 21 regioner har brist på röntgensjuksköterskor Här i Region Västerbotten arbetar 70 Röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare, både i privat och offentlig regi medräknat. Det är bra men otillräckligt.

Vårdförbundet har därför följande förslag:

• Regioner och privata vårdföretag måste säkerställa goda och säkra arbetsvillkor för att både behålla och locka fler till yrket. Röntgensjuksköterskorna är för få idag och har för dålig löneutveckling.

• Inför en nationellt reglerad och lagstadgad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. I takt med att vården utvecklas behöver personalens kompetenser utvecklas.

• Låt röntgensjuksköterskorna ta en nyckelroll inom digitalisering, mobilisering och teknikutveckling, för att bidra till att vården moderniseras och flyttar närmare individen. Vi har unik kompetens om avancerad medicinsk teknik och digitalisering, och om hur det kan gynna både den nära vården och den högspecialiserade vården.

Röntgensjuksköterska är ett fantastiskt yrke men vi behöver bli fler! Fler behöver få upp ögonen för detta viktiga yrke – både genom att informera om utbildningen men också värdesätta vår yrkesgrupp genom god bemanning och arbetsmiljö.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa