Fler hyresrätter kan rädda liv

Det pratas sällan om vilka effekter den rådande bostadspolitiken får för jämställdheten i Sverige. Dagens bostadspolitik tar inte hänsyn till att män och kvinnor har olika förutsättningar på bostadsmarknaden och regeringens ensidiga fokus på det ägda boendet ökar den ekonomiska klyftan mellan könen.

”Prioriteringarna på bostadsmarknaden har stor betydelse och kan i värsta fall handla om liv eller död. Det är vanligare att kommuner ger förtur till hyreslägenheter till människor som anses gynna det lokala näringslivet än till kvinnor som utsätts för våld, enligt Boverket.”

”Prioriteringarna på bostadsmarknaden har stor betydelse och kan i värsta fall handla om liv eller död. Det är vanligare att kommuner ger förtur till hyreslägenheter till människor som anses gynna det lokala näringslivet än till kvinnor som utsätts för våld, enligt Boverket.”

Foto: Maria Hedenlund

Debatt2024-03-08 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Faktum är att det redan råder stora skillnader på bostadsmarknaden. Enligt Fredrika Bremer-förbundet skulle till exempel sex av tio kvinnor inte ha råd att bo kvar i sin bostad efter en separation. När hushåll delar på sig är det vanligast att mannen bor kvar i huset medan kvinnan flyttar till hyres- eller bostadsrätt.

Av de som separerat har kvinnorna det tuffast. De lägger störst del av sin inkomst på boendet. Enligt SCB går hela 29,6 procent till boendekostnader för ensamstående kvinnor utan barn som bor i hyresrätt. Motsvarande siffra för män är 25 procent. Mer än hälften av alla ensamstående mammor bor idag i hyresrätt. Statistiken talar sitt tydliga språk, hyresrätten är viktig.

Prioriteringarna på bostadsmarknaden har stor betydelse och kan i värsta fall handla om liv eller död. Det är vanligare att kommuner ger förtur till hyreslägenheter till människor som anses gynna det lokala näringslivet än till kvinnor som utsätts för våld, enligt Boverket. Flera av de kvinnor som dödades av sin partner mellan åren 2018 och 2021, hade enligt socialtjänstens egen statistik bett om ett nytt boende men inte fått hjälp. Inom ett år dödades de i sitt eget hem.

Idag råder stor bostadsbrist som gör att alla får det svårare att finna en bostad. Problemen förstärks än mer när politiken fortsätter att fokusera på det ägda boendet.

Sverige, som ska vara ett av världens mest jämställda länder, borde kunna bättre och här måste staten ta sitt ansvar. Större offentliga satsningar behövs för det hyrda boendet så att fler hyresrätter med rimliga hyror byggs. Draget till sin spets skulle detta kunna rädda liv, i de fall då kvinnor snabbt behöver flytta från en våldsam partner.

Vi behöver en aktiv bostadspolitik med hyresrätten som en viktig byggsten. När hyresrätten prioriteras bort och alltför få bostäder byggs, är det annars kvinnorna som drabbas hårdast.