Fler elever kan behöva extra stöd under coronapandemin

Alla barn och elever kan vara i behov av specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skolgång.

Debatt 28 oktober 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En tuff situation för skolorna har blivit ännu tuffare på grund av coronapandemin.

Men elevers utbildning går inte att sätta på vänt. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder ett närmare och mer strategiskt stöd för skolhuvudmän i Västerbotten när det nya samverkanskontoret i Umeå drar igång sin verksamhet.

I somras var en viktig debattartikel införd i Norran.

Autism- och Aspergerförbundet slog larm om att bara hälften av föräldrarna till de, enligt artikeln, cirka 600 skolbarn i Västerbotten som har diagnostiserats med autism, upplevde att barnen fick bättre stöd efter att de fått sin diagnos.

Artikeln avslutades med en uppmaning till skolor att ta hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vi håller med om den uppmaningen. Skolor är välkomna att höra av sig och stödet gäller alla barn och elever, oavsett om de har en diagnos eller inte. Vårdnadshavare är också välkomna att höra av sig till vår tjänst ”Fråga en rådgivare”.

Alla barn och elever kan vara i behov av specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skolgång.

Finland brukar lyftas fram som ett gott exempel på ett land där det extra stödet ges brett och tidigt. Runt 30 procent av eleverna i Finland får specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skoltid.

I Sverige gäller sedan ett år tillbaka ”Läsa-skriva-räkna-garantin”, som innebär att mer stöd kommer att sättas in tidigare för att garantera att alla barn uppnår kunskapskraven för svenska och matematik under lågstadiet.

De speciella förhållanden som gäller nu under coronapandemin kan också innebära att fler elever, och andra elever än tidigare, behöver extra stöd.

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten finns till för att stödja skolhuvudmän att organisera sitt stöd på bästa sätt så att det når alla barn och elever som behöver det.

Det samverkanskontor som startats i Umeå innebär att en del av den statliga myndigheten kommer vara särskilt inriktad på att ge ett mer nära och proaktivt stöd till skolhuvudmän i Västerbotten.

Samverkanskontoret i Umeå har den senaste tiden börjat att ta kontakt med skolhuvudmän i länet för en gemensam samverkan i strategiska frågor.

Vi ser också i våra kontakter att många engagerade anställda på skolor redan i dag gör ett fantastiskt arbete för barn med autism.


Ämnen du kan följa