Fler bör få kvalificera sig för a-kassa

Utredaren Maria Hemström Hemmingsson presenterar utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
Utredaren Maria Hemström Hemmingsson presenterar utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.

A-kasseutredningens förslag behöver utvecklas för att västerbottningarna ska känna den trygghet som a-kassan innebär.

Debatt 27 december 2020 10:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I november fick 2 679 personer i Västerbotten ersättning från a-kassan.

Det är en ökning med 37 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Även om det är en ögonblicksbild så är det en indikation på hur coronapandemin har påverkat arbetsmarknaden.

Sällan har arbetslöshetsförsäkringen och a-kassan varit så viktig som nu.

För att möta den stigande arbetslösheten införde riksdagen i våras tillfälliga förändringar för att göra det lättare att få ersättning från a-kassan. Samtidigt höjdes ersättningstaket.

De tillfälliga reglerna ökar tryggheten för den enskilde och stabiliserar svensk ekonomi efter covid-19.

Men a-kassan behöver mer än tillfälliga lösningar.

Nyligen presenterade regeringens utredning sina förslag på en arbetslöshetsförsäkring som ska omfatta fler.

Särskilt välkommet är att ersättningen föreslås baseras på inkomst i stället för arbetad tid.

Men på två områden behöver utredningens förslag vidareutvecklas för att fler västerbottningar ska känna den trygghet som a-kassan innebär.

- Fler bör kunna kvalificera sig för a-kassa

Den ”överhoppningsbara tiden” föreslås minska från fem till tre år. Förslaget innebär att personer som studerat, varit sjuka eller föräldralediga direkt före en arbetslöshet riskerar att stå utan försäkringsskydd.

Även egenföretagare med låg inkomst kan bli ersättningslösa.

Sveriges a-kassor uppmanar Västerbottens riksdagsledamöter att driva på för att även dessa grupper ska kunna kvalificera sig för a-kassa.

- Dagens nedtrappning är tillräcklig

Utredningen föreslår att ersättningsnivån sänks efter ett visst antal dagar för att påskynda en återgång på arbetsmarknaden.

Men sådana incitament finns redan. Den största nedtrappningen inträder dag ett, när individen går från att ha fått lön till att få ersättning från a-kassan – som mest uppgår till 80 procent av den tidigare lönen.

Tillsammans med en aktiv arbetsmarknadspolitik och befintliga sanktioner är dagens regelverk redan effektiva.

Redan innan pandemin slog till var sju av tio med i en a-kassa.

I dag har 3,9 miljoner svenskar valt att försäkra sin inkomst via medlemskapet.

Med mer inkluderande regler är vi övertygade om att fler västerbottningar kommer att se fördelarna med att försäkra sin inkomst.

Ämnen du kan följa