Fler attraktiva bostadsområden behövs i Skelleftehamn

"Efter att kommunen bjudit till möte med positiva rubriker om att tyck till hur vill du att västra Sävenäs ska utvecklas i framtiden finns nu frågetecken om det kommer att kunna byggas något överhuvudtaget."
"Efter att kommunen bjudit till möte med positiva rubriker om att tyck till hur vill du att västra Sävenäs ska utvecklas i framtiden finns nu frågetecken om det kommer att kunna byggas något överhuvudtaget."

Kommer det att kunna byggas nya bostäder på Sävenäs? Från bomässa26 till expo26 till vadå?

Debatt 23 mars 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många boende i Skelleftehamn ställer sig den frågan efter det möte som hölls i början av mars.  Efter att kommunen bjudit till möte med positiva rubriker om att tyck till hur vill du att västra Sävenäs ska utvecklas i framtiden finns nu frågetecken om det kommer att kunna byggas något överhuvudtaget. 

Självklart väcks frågor om hur planer om en bomässa26 som var presenterat som något positivt helt plötsligt över en natt kunde bli ett projekt med så många frågetecken. Området är enligt de undersökningar som är gjorda starkt förorenat samtidigt som vissa områden inte verkar vara lika mycket förorenade.  

Vi hoppas fortfarande att det kommer att visa sig att projekt "pokerbacken" kommer att bli av. Att de fortsatta undersökningarna kommer att visa att det blir bostäder och att en ny del av Skelleftehamn kommer att växa fram när havet möte älven.

Under många år var det många hus som revs i Skelleftehamn, nu när Skellefteå växer behöver vi tänka framåt. Var kan nya bostadsområden växa fram i Skelleftehamn? Skelleftehamn ska växa till dubbelt så många innevånare som idag samtidigt som Skellefteå växer till 90 000 innevånare. 

Om nu inte Sävenäs är ett alternativ måste nya områden med närhet till vatten tas fram. Är kuststräckan mot havet norr om Storgrundet ett alternativ? Är området mellan Bolidengatan och Snesviken ett alternativ? 

En titt på kartan visar att det finns intressanta områden som kan bidra till att Skellefteå också blir känt för bostäder vid havet. En kommun som Skellefteå ska självklart även ha bostäder vid havet.

Skelleftehamns S-förening ser positivt på framtiden och hoppas att den positivitet som fanns i inbjudan rörande västra Sävenäs fortfarande finns kvar.  Till nästa samråd om utveckling i Skelleftehamn hoppas vi och många med oss att rubriken överensstämmer med det som ska presenteras: Visioner finns om Skelleftehamns framtid. 

Låt oss nu tillsammans förverkliga dessa!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa