Fiskögon och radar i polisbilen ska gynna nollvisionen

Eftersom 360-graderskameran kan dokumentera och filma all aktivitet så kommer även polisens eget beteende att dokumenteras.

Debatt 23 maj 2021 10:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Cirkulära bilder och övervakning från polisbilar är någonting som är okänt för de flesta. Ingen har talat högt om detta.

Därför borde vi nu tala om övervakning och integritet, men också om nya möjligheter för polisen, att med unika 360-graders kameror i polisbilarna, fånga precis allt i trafikmiljöerna och därmed höja trafiksäkerheten.

Fotografer använder ibland så kallade fisheye-objektiv (= fiskögeobjektiv) för att skapa cirkulära bilder där dessa får en sfärisk form. Objektivet består av en lins som är 180 grader.

Polisen kommer inom en mycket snar framtid att utrustas med både radar och en 360-graderskamera, som kommer att oavbrutet kunna filma miljöerna utanför polisfordonet.

Den nya polisbilen kommer att kunna användas för att stoppa trafikanter som bryter mot hastighetsbestämmelser och så vidare. Här kommer polisen att kunna övervaka, och därmed registrera fordons hastigheter och registreringsnummer på misstänkta fordon.

För mig som skadeforskare inom trafiksäkerhetsområdet är detta intressant och positivt ur flera perspektiv.

Eftersom 360-graderskameran kan dokumentera och filma all aktivitet så kommer även polisens eget beteende i samband med förföljanden (= biljakter), prejning och stopp av fordon att dokumenteras. Vi då kan lära av alla inträffade händelser i vägtrafiken.

Det är positivt att polisen introducerar den nya tekniken i sin fordonsflotta. Men om detta borde man också informera allmänheten om.

Fiskögonen är ingen intern angelägenhet för polisen. Dessa ”ögon” involverar oss alla. Frågor om ökad övervakning och kontroll ställer nämligen även krav på hur polisen kommer att hantera integritet i samband med förflyttningar i låga respektive höga hastigheter.

Vi måste nog alla i samhället vara beredda på att bli filmade av polisen. Här behövs nämligen inga samtycken.

Vi kommer alla att komma med på filmerna.

Jag har länge efterlyst aktiva och förebyggande åtgärder för att stärka trafiksäkerhetsarbetet och arbetet med nollvisionen. Jag ser ljust på den positiva kraft som finns inom polisen att aktivt synliggöra trafikbrott, aggressiv körning och riskfyllda miljöer.

Det insamlade filmmaterialet skulle kunna användas på ett positivt sätt i flera sammanhang. Till exempel inom trafikskoleutbildningarna, polisens egen förarutbildning och inte minst inom forskningen.

Polisens nya ”fiskögon” kommer att gynna nollvisionen på ett positivt sätt.

Därför är det också viktigt att polisen nu går ut till allmänheten och informerar om de stora filminspelningar som kommer att introduceras inom en mycket snar framtid när de nya polisbilarna rullar ut på gatorna.

Det är en fråga om delaktighet och att synliggöra trafiksäkerhetsarbetet.

Ämnen du kan följa