Fem åtgärder för att rädda strömmingen

Många svenskar har njutit av en bit strömming i påsk. Men vad de flesta inte inser är att ett fåtal industritrålare i Östersjön håller på att utrota arten: över 90% av strömmingen som fiskas tas upp av industrifisket för att säljas som djurfoder.

"Många svenskar har njutit av en bit strömming i påsk. Men vad de flesta inte inser är att ett fåtal industritrålare i Östersjön håller på att utrota arten..."

"Många svenskar har njutit av en bit strömming i påsk. Men vad de flesta inte inser är att ett fåtal industritrålare i Östersjön håller på att utrota arten..."

Foto: Staffan Löwstedt / SvD / TT

Debatt2023-04-13 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Forskare har kallat politikens hantering av strömmingen för ett ”utrotningsexperiment” och småskaliga fiskare längs hela Bottenhavet och Östersjökusten larmar om att fisken är slut. Ändå tillåts det industriella trålfisket i Östersjön öka ytterligare under 2023.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), skyller på EU och motiverar sin passivitet med att tillräcklig kunskap saknas om varför strömmingen minskar. Den förvirrade argumentationen påminner om oljebolagens desinformationskampanjer om klimatkrisen.

Strömmingen är själva hörnstenen i Östersjöns ekosystem, utan den rubbas balansen och hela ekosystemet tippar. Torsken har kollapsat, ålen är snart utrotad och minskningen av strömming uppgår till 80 procent på bara 30 år. Nu är det en kamp mot klockan om fiskbestånden och hela havet ska räddas.

Miljöpartiet har i åratal tryckt på för att minska fisketrycket och förbjuda industritrålarna. Vi vägrar att ge upp kampen för ett levande hav och kräver att regeringen vidtar konkreta åtgärder nu:

  1. Minska strömmingskvoterna kraftigt för hela Östersjön. Fisk struntar i nationsgränser, därför måste fisketrycket minska även utanför Sveriges gräns.
  2. Flytta ut trålgränsen längs hela ostkusten. Ett totalt stopp för trålfiske nära kusterna är det som krävs för att skydda bestånden och vända utvecklingen - inte ett experiment i några få områden som regeringen vill.
  3. Återinför förbudet mot industrifiske. Industriellt fiske var tidigare förbjudet i Östersjön, för att bestånden var i för dåligt skick, detta måste omgående återinföras.
  4. Stoppa slakten av havsmiljöarbetet. Regeringens nedskärningar av havsmiljöarbetet och miljöövervakningen måste stoppas. Miljöpartiet vill istället se kraftfullt ökade satsningar.
  5. Inrätta en havsmiljölag och lägg fram övriga förslag för havsmiljön från miljömålsberedningens betänkande Havet och människan. Trots att alla riksdagspartier varit eniga har regeringen inte aviserat några planer på inrättandet av en havsmiljölag.

Haven och de marina arterna kommer inte att återhämta sig om inte omfattande åtgärder vidtas omgående. Regeringen har nu alla möjligheter att förhindra industrifiske på svenska vatten och agera för bredare åtgärder som ordförandeland i EU istället för att skylla ifrån sig.