Färdigt förenklingsförslag bör genomföras omgående

Sverige står inför stora utmaningar. Stundande lågkonjunktur, otillräcklig energiförsörjning och hög inflation. Som företagare ser vi hur våra kostnader ökar allt snabbare.

Debatt 28 september 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den nu tillträdande regeringen har dock en möjlighet att hjälpa små och medelstora företag att våga satsa, utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. 

Ett helhetsgrepp för minskat regelkrångel skulle underlätta för företagen och stärka svensk konkurrenskraft.

Under lång tid har regeringar av olika kulörer utlovat minskad regelbörda för företagen. Vissa förbättringar har skett, men de är långt från tillräckliga. 

Medan andra länder genomfört strukturreformer som minskat regelbördan har regelkostnaderna fortsatt att öka i Sverige.

I genomsnitt, visar beräkningar, har detta inneburit en kostnadsökning för företagen på minst en miljard kronor per år de senaste tio åren.  

Förenklingsutredningen (SOU 2021:60) som presenterades förra året föreslår ett helhetsgrepp där hela regelgivningsprocessen ses över. 

Förslaget inbegriper allt från att förbättra konsekvensanalyserna innan ny lagstiftning beslutas, via forum för att justera i regelverk som skapar onödigt krångel till ett system för en systematisk utvärdering av regelverk efter att viss tid har förflutit.

Vår uppfattning är att utredningen fångat svagheterna i vår nuvarande regelgivning på ett bra sätt och att förslagen, om de genomförs, kommer att leda till minskat krångel framöver.

Det finns med andra ord ett väl genomarbetat förslag, som den nu tillträdande regeringen skulle kunna genomföra. Så kan man omgående och handlingskraftigt förenkla för landets företag, och stärka svensk konkurrenskraft.

Marie Svensson, Tjeders Industri AB

Ulrik Wehtje, Exakta Group AB

Håkan Eriksson, SIAK AB

Peter Simonsson, Stjärnurmakarna AB

Sven-Olof Gudmundsson, Sannarps Bensin och Butik AB 

Stefan Fritzdorf, Vivels i Stockholm AB

Thomas Jansson, AB Bröderna Jansson Nissavarvet

Helen Berg, MK Bussresor AB

Lena Kempe, Daftö Resort AB

Kayan Utkutug, Eveo AB

Maud Spencer, Svalson AB

Elisabeth Tedestål, Vellingeblomman AB

Håkan Nilsson, Skogsentreprenadaktiebolaget Bröderna Nilsson


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa