EU ska inte lägga sig i svensk jakt och svenskt fiske

EU har vid åtskilliga tillfällen lagt sig i svensk jakt.
EU har vid åtskilliga tillfällen lagt sig i svensk jakt.

Förståelse för naturbruksfrågor saknas nästan helt i Bryssel.

Debatt 29 november 2020 10:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu dras snaran åt kring Sveriges självbestämmande rörande frågor som har med jakt, fiske och skog att göra.

Enligt gällande EU-fördrag ska dessa områden regleras nationellt.

Men genom att lyfta in miljöaspekterna flyttar Bryssel fram sina positioner.

Vi har vid åtskilliga tillfällen sett hur EU lägger sig i svensk jakt.

När regleringen av blyhagel nyligen var uppe i EU-parlamentets miljöutskott tillstyrkte svenska ledamöter, från det rödgröna blocket, att blyhagel inte får bäras i närheten av våtmarker.

Frågan symboliserar hur EU lägger sig in i minsta detalj i svenskt naturbruk. Och att rödgröna partier låter det ske.

EU-kommissionen vill skydda en tiondel av allt territorium i unionen. Det kan innebära kraftiga inskränkningar, eventuellt totalt förbud för fiske, jakt och skogsbruk.

Dessa tio procent kan mycket väl bli mer för Sveriges del eftersom skyddade områden kan fördelas ojämnt över unionen.

Tätbefolkade länder på kontinenten ser potentialen i att öka Sveriges andel för att slippa vidta egna åtgärder.

Förståelse för naturbruksfrågor saknas nästan helt i Bryssel. Där har man heller inte någon respekt för de kunskaper och det engagemang som finns för dessa frågor i Sverige.

Vi sverigedemokrater vill gå i motsatt riktning och delegera mer inflytande till de regioner i landet som berörs av besluten.

All EU-lagstiftning som berör naturbruk måste ses över och vi måste med kraft stå upp för vår självständighet och vårt självbestämmande inom det europeiska samarbetet.

Ämnen du kan följa