EU ser förnybar vätgas som en del av lösningen

Satsningen på fossilfri ståltillverkning i projektet Hybrit visar att vätgas gör det möjligt att ta bort utsläppen även från de största utsläppskällorna, skriver Linda Burenius, 100% förnybart.
Satsningen på fossilfri ståltillverkning i projektet Hybrit visar att vätgas gör det möjligt att ta bort utsläppen även från de största utsläppskällorna, skriver Linda Burenius, 100% förnybart.

Runt om i världen pågår satsningar där vindkraft och storskaliga solparker kombineras med vätgasproduktion.

Debatt 20 december 2020 14:42
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En satsning på förnybar vätgas har potential att lösa flera av våra svåraste utmaningar i energi- och klimatomställningen.

Men det kräver en sammanhållen strategi för elektrifiering, utbyggnad av förnybar el och produktion av vätgas.

Klimatkrisen innebär ett existentiellt hot mot mänskligheten.

Enligt en ny rapport från Bloomberg New Energy Finance är världen på väg mot 3,3 graders global uppvärmning vid slutet av århundradet. Om vi inte kraftigt ökar takten i klimatomställningen.

Men Bloomberg pekar också ut en möjlig väg för att hålla temperaturökningen under två grader.

Den bygger på en femdubbling av den globala elproduktionen, främst från vind och sol, där en tredjedel av elen används för att producera vätgas. Även EU-kommissionen ser förnybar vätgas som en central del av lösningen.

Vätgas kan spela en avgörande roll inom flera områden för att vi ska klara klimatkrisen:

- Energilagring

En allt större andel av el från vind- och solkraft innebär ett ökat behov av att ta hand om stora elöverskott. Vätgas gör det möjligt att storskaligt lagra och transportera energi, till exempel för användning i transporter eller industrin.

- Flyg

Vätgas ger möjligheten att i framtiden flyga stora passagerarplan långa sträckor utan koldioxidutsläpp. Flygplanstillverkaren Airbus räknar med att ha vätgasflygplan i drift redan om 15 år.

- Tunga transporter

Elfordon som drivs av vätgas kan eliminera utsläppen även från tunga fordon som går långa sträckor. Redan i dag kör fyra Scanialastbilar runt i Norge på vätgas producerad av solceller i Trondheim.

- Industrin

Den svenska satsningen på fossilfri ståltillverkning i projektet Hybrit visar att vätgas gör det möjligt att ta bort utsläppen även från de största och svåraste utsläppskällorna.

Vätgasproduktion är inte nytt. Men den snabba utvecklingen av billig förnybar el sänker kostnaderna för att göra helt grön vätgas från vatten. Samtidigt som vätgasen i sig underlättar för det förnybara elsystemet.

Runt om i världen pågår massiva satsningar där vindkraft och storskaliga solparker kombineras med vätgasproduktion.

I Danmark finns planer på att bygga två ”energiöar” i Nordsjön som ska producera vätgas både till flyget och industrin.

I början av nästa år presenterar regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige en svensk vätgasstrategi – vilket vi välkomnar.

Kommer också Västerbotten kraftsamla för att Sverige ska klara elektrifieringen och klimatomställningen?

Vi uppmanar länets region- och kommunpolitiker att fundera över hur de kan agera för att påskynda omställningen till ett grönt och förnybart vätgassamhälle.

Ämnen du kan följa