Ett tandlöst försök till grön omställning

Ska det finnas incitament för att uppnå miljömålen i transportbranschen bör det finnas en tillgänglig laddinfrastruktur.

Debatt 27 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ska miljöfordon premieras vid upphandling bör man se till att det går att köra dessa.

Om inte blir det ett tandlöst försök till grön omställning.

Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten har beslutat att vid kommande upphandling av transporter införa en miljöbonus.

En miljöbonus som utfaller om entreprenörens fordonspark innehåller minst 25 procent ”rena, lätta fordon” i trafik för serviceresor, det vill säga sjukresor och färdtjänstresor. I dag är det bara elbilar och bränslecellsbilar som är ”rena, lätta fordon”.

Det här ställer stora krav på att hela Västerbotten ska ha bra laddningsmöjligheter för elbilar.

Därför ställde Centerpartiet kravet att Region Västerbotten ska verka för en snabb utbyggnad av laddinfrastruktur i anslutning till de av regionens lokaler och verksamheter som beställningscentralens fordon kommer till.

Men den rödgröna majoriteten – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – i nämnden avslog detta.

För Centerpartiet är det viktigt att arbeta för fossilfria transporter. För att klara det behövs en fungerande laddinfrastruktur i hela Västerbotten, till exempel vid regionens lokaler och vid verksamheter som sjukresor och färdtjänstresor ofta ansluter till.

Ingen entreprenör satsar på miljöfordon om de inte går att ”tanka” vid målpunkter.

Att bygga ut laddstationer vid Region Västerbottens lokaler gynnar även de besökande. De blir ofta kvar på platsen en längre tid vilket gör att de har tid att ladda sin elbil.

I dag finns det för få laddstationer för elbilar i inlandet. Laddmöjligheter vid regionens lokaler och verksamheter är en förutsättning för att kunna köra sjukresor och färdtjänstresor med en elbil i hela regionen.

Ska det finnas incitament för att uppnå miljömålen i transportbranschen bör det finnas en tillgänglig laddinfrastruktur, inte bara en miljöbonus som blir tandlös om det inte går att ladda elfordonen.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Joakim Broman: Skogen gör allra mest klimatnytta när den inte eldas

Skogen gör allra mest klimatnytta när den inte eldas