Startlån ger möjlighet att komma in bostadsmarknaden

Äntligen ser vi ett bostadspolitiskt förslag som kan göra stor skillnad. Ett statligt garanterat startlån till förstagångsköpare skulle göra det lättare för 400 000 personer att köpa ett eget hem.

Debatt 20 maj 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är inte ofta man har anledning att ropa ”äntligen!” när det gäller svensk bostadspolitik. De senaste årens ensidiga fokus på kreditrestriktioner har gjort det allt svårare för unga vuxna, ensamstående föräldrar och nyanlända att köpa en egen bostad.

 När en statlig utredning nu i april lade fram ett förslag på startlån till förstagångsköpare var det därför ytterst välkommet. Förslaget innebär att låntagaren tar ett lån på 95 procent, istället för 85 procent, av bostadens värde. 

För en förstagångsköpare som vill köpa en genomsnittlig etta i Skellefteå skulle det innebära en kontantinsats på 59 000 istället för 177 000 kronor.  Det är en betydande skillnad. Tiden det tar att spara ihop till kontantinsatsen förkortas med två tredjedelar.  

Det är en åtgärd som har potential att hjälpa många. Utredaren Eva Nordström räknar med att cirka 400 000 potentiella förstagångsköpare uppfyller villkoren för att ta del av lånet. 

Unga vuxna, som inte har hunnit spara ihop till en kontantinsats som krävs, skulle med startlånets hjälp komma in på bostadsmarknaden. Och de unga själva är positiva. 

HSB har låtit Sifo fråga drygt 1 000 personer mellan 18 och 30 hur det ser på ett sådant startlån, och resultatet är tydligt. 

Drygt hälften tycker att ett statligt startlån bör införas, endast 2 av 10 är negativa. Och av dem som i dag inte äger sin bostad säger en majoritet att det är troligt att de skulle ta del av startlånet om den möjligheten fanns.  

Undersökningen pekar också på varför startlånet behövs. En klar majoritet av de unga äger inte bostaden de bor i idag. Och bara hälften av dem som vill köpa en bostad inom de närmsta fem åren uppger att de kommer att ha råd med det.

Nu ligger alltså för första gången på många år ett bostadspolitiskt förslag på bordet. Det är inte ett förslag som löser alla problem, men en viktig pusselbit som kan göra stor skillnad för många människor som annars är hänvisade till dyra och otrygga andrahandsboenden. 

Därför är det av största vikt att regeringen och bostadsminister Danielsson gör allt de kan för att ta förslaget vidare. Oavsett utgången av höstens val behöver startlånet införas. 

De som står utanför bostadsmarknaden har inte råd med ännu fler förlorade år. 

Johan Nyhus, förbundsordförande HSB 

Mattias Lundström, vd HSB Norr


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa