Ett starkare samhälle i livets alla skeenden

Socialdemokraterna sätter välfärden först. Ett starkt samhälle förutsätter en stark välfärd för vanligt folk.

Debatt 1 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samhället ska byggas starkare och mer hållbart.

Du har rätt till ett tryggt liv oavsett om du är ung, gammal, sjuk eller frisk.

Därför gör den socialdemokratiskt ledda regeringen, i budgeten för 2022, stora satsningar på välfärden för att bland annat stärka äldreomsorgen och korta coronaköerna.

I budgeten för 2022 satsar regeringen två miljarder kronor för att korta coronaköerna och tre miljarder i generella välfärdsbidrag.

Vi socialdemokrater vill också att äldre ska ha en fast omsorgskontakt. Fler ska anställas inom äldreomsorgen och deras villkor ska bli bättre. Därför får Robertsfors kommun en miljon kronor för ett utbyggt äldreomsorgslyft. Skellefteå kommun får 10 miljoner.

Vi ska också öka den ekonomiska tryggheten för de med pension eller sjukersättning och ge föräldrar bättre förutsättningar att kombinera yrkesliv med familjeliv.

Socialdemokraterna vill ha en pension om minst 70 procent av slutlönen, men där är vi inte i dag. Pensionstillägget har börjat betalas ut och i budgeten görs ytterligare satsningar som höjer pensionärers disponibla inkomst.

I Västerbottens län omfattas 36 700 pensionärer av höjt pensionstillägg och bostadstillägg. Den som jobbat och slitit ut sig ska inte behöva ta ut sin pension i förtid. Därför vill vi införa en så kallad trygghetspension.

Samtidigt som vi är glada över dessa satsningar är vi inte nöjda. Vi kommer att fortsätta att kämpa för högre pensioner.

När du blir sjuk ska du få det stöd du behöver, inte kastas ut i ekonomisk utsatthet. De som inte kan jobba på grund av sjukdom är en grupp som halkat efter ekonomiskt under flera år. De har i dag väldigt knappa marginaler. Så ska det inte vara.

Vi socialdemokrater föreslår höjd garantinivå i sjukersättningen och i aktivitetsersättningen. I Västerbottens län omfattas 8 700 personer. Den orättvisa skatteskillnaden som har gjort att sjuka betalar mer i skatt än de som arbetar tas också bort.

Undersköterskan, polisen eller busschauffören kan inte jobba hemifrån. De kan heller inte ta med sina barn till jobbet när det är planeringsdag på skolan. Därför gick vi 2018 till val på att införa en familjevecka. Nu gör vi verklighet av detta.

I Västerbotten får nu 40 600 vårdnadshavare bättre förutsättningar att kombinera familjeliv med arbetsliv.

Socialdemokraterna sätter välfärden först. Ett starkt samhälle förutsätter en stark välfärd för vanligt folk.

Tillsammans ska vi ta Sverige framåt och bygga samhället starkare.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa