Utan bonus inga elbilar

Fler elbilar är en central del i hur Kristerssons regeringsunderlag vill nå Sveriges klimatmål för 2030. Det omöjliggörs om elbilspremien tas bort. Bonus-malus-systemet bör utvecklas, inte avvecklas.


– "Ett pristak på 700 000 kronor för att bilen ska berättiga till bonus förhindrar att skattepengar går till elbilar för en miljon kronor eller mer", skriver Mattias Goldmann, grundare 2030-sekretariatet.

– "Ett pristak på 700 000 kronor för att bilen ska berättiga till bonus förhindrar att skattepengar går till elbilar för en miljon kronor eller mer", skriver Mattias Goldmann, grundare 2030-sekretariatet.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2022-10-16 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför valet angav Moderatorerna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att bonus för elbilar ska avskaffas. Förutsättningarna att skaffa elbil rycks då undan för tusentals svenskar, som förblir beroende av dyr bensin och diesel.

Moderaterna skriver i sin motion om bonus-manus att; ”Systemet har ett antal inbyggda problem. Hit hör att laddhybrider gynnas mer än de förtjänar, att hantverkare saknar det stöd de behöver och att en stor del av bonuspengarna hamnar i Norge när elbilar exporteras.

Den 1 juli 2018 infördes ett bonus-malussystem för fordonsbeskattningen. I många fall innebär det förhöjd fordonsskatt för ägaren under de tre första åren. Är koldioxidutsläppen mycket låga finns dock också möjlighet till bonus. 

KD, som tidigare angav bonus-malus som en hörnsten i sin politik, avvisade genom Ebba Busch hösten 2020 ett ”system som bara i praktiken riktar sig till de som kan köpa en elbil som kostar en miljon och uppåt.”

Sverigedemokraterna kräver att systemet ska vara självförsörjande, vilket också var ursprungstanken. Bonus-utgifterna ska motsvaras av malus-intäkterna.

Sveriges nya regering har fått en att göra-lista. Skåpbilar, mindre lastbilar och husbilar bör få en egen klass med högre bonus. Exporten till Norge bör, som KD föreslog i maj, täpps till genom att bonusen betalas ut över flera år i stället för i en klumpsumma, och stoppas om bilen inte används i Sverige. 

Ett pristak på 700 000 kronor för att bilen ska berättiga till bonus förhindrar att skattepengar går till elbilar för en miljon kronor eller mer. Systemet ”kostar gratis” för staten, och skattebetalarna, genom stegvist sänkt bonus och utfasning av laddhybriderna.

Att avskaffa bonus-malus vore att gå i otakt med väljarna på Kristerssons sida av politiken. Det vore att svika de som kör på bensin och diesel, boende på landsbygden, äldre och låginkomsttagare. Ska elbil inte vara förbehållet yngre storstadsbor med höga inkomster behövs bonusen. 

Då får vi också fler begagnade elbilar, så att alla kan köra eldrivet. Kristerssons sida står stadigt för Sveriges klimatmål, med undantag för SD. 

Målet kräver att fler kör på el. Därför bör Kristerssons sida förfina bonus-malus för framtiden, inte förpassa premien till historien.

Mattias Goldmann, grundare 2030-sekretariatet