Ett jämställt arbetsliv ger jämställda pensioner

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. Det är varken rimligt eller rättvist, skriver Solveig Granberg, länsordförande Västerbottens Centerkvinnor, inför Centerpartiets stämma senare i höst.
Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. Det är varken rimligt eller rättvist, skriver Solveig Granberg, länsordförande Västerbottens Centerkvinnor, inför Centerpartiets stämma senare i höst.

För att sluta pensionsgapet mellan kvinnor och män krävs ett långsiktigt arbete så att kvinnors livsinkomst höjs.

Debatt 19 september 2021 10:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kvinnors pensioner är ungefär två tredjedelar av männens.

De flesta garantipensionärer är kvinnor.

Det är varken rimligt eller rättvist.

Centerkvinnorna driver flera förslag vid Centerpartiets stämma för att uppnå jämställda pensioner och högre livsinkomst för kvinnor.

En kvinnas livsinkomst är i genomsnitt 3,6 miljoner kronor lägre än en mans. Det beror på flera olika saker.

Kvinnor tar större ansvar för obetalt hushållsarbete och mer ansvar för barn med längre föräldraledighet och mera Vård av barn (vab).

Dessutom jobbar kvinnor oftare deltid. Inte sällan för att kunna ta ansvar för hem och barn, inte sällan i branscher med lägre löner än de som är mansdominerade. Detta är faktorer som påverkar kvinnors inkomst, vilket ger utslag på pensionen.

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. De allra flesta av de så kallade garantipensionärerna, det vill säga de med allra lägst pension, är kvinnor. Att leva på en så låg pension som pensionär inskränker många kvinnors liv och frihet.

Därför kräver Centerkvinnorna jämställda pensioner.

För att sluta pensionsgapet mellan kvinnor och män krävs ett långsiktigt arbete så att kvinnors livsinkomst höjs. För att nå en jämställd ekonomi måste vi se till hela livet – och där ingår pensionen.

Ett jämställt arbetsliv är en viktig del för jämställda pensioner.

Men de pensionärer som i dag lever på små marginaler behöver hjälp omgående. De kan inte göra en tidsresa och höja sin pension genom höjd inkomst. För dem krävs omedelbara åtgärder som stärker deras ekonomi.

Därför har Centerkvinnorna lagt förslag till Centerpartiets stämma, bland annat om slopad skatten på garantipensionen. En annan viktig fråga är att tjänstepension ska erbjudas till alla med anställning.

Ännu en generation med sådana skillnader i pension är ett stort misslyckande för jämställdheten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa