Ett inspel till kopruttarnas försvar

Rekord är till för att slås. Oavsett om det gäller VM-medaljer eller stavhopp. Men det finns också bottenrekord. Och frågan är om inte Ekot i Sveriges Radio slog nytt bottenrekord när det gäller osaklighet och onyanserade påståenden i sitt inslag ”Bluffen om kossornas pruttar”.

"Våra kor ingår i ett kretslopp där de tillför metangas i samma takt som den bryts ner, samtidigt levererar korna mat och miljönytta."

"Våra kor ingår i ett kretslopp där de tillför metangas i samma takt som den bryts ner, samtidigt levererar korna mat och miljönytta."

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2023-03-20 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är utan tvekan sant att kor genererar metangas både fram och bak. Det gäller för övrigt alla idisslare. Själva poängen är att man måste skilja mellan kortlivade och långlivade gaser. Metan är en kortlivad gas som bryts ner i atmosfären på mellan 10 och 12 år. Det betyder att så länge vi inte ökar antalet kor, så bryts det ner lika mycket metan som det tillförs atmosfären. På 1930-talet fanns det ungefär 3 miljoner nötkreatur i Sverige, idag är motsvarande siffra under 1,5 miljoner.

Vi är alla överens om att vi behöver minska våra utsläpp av växthusgaser. De som i Ekot benämns som klimatforskare, Elin Röös och Rasmus Einarsson, är inte experter på vare sig atmosfär eller växthusgaser eller hur dessa påverkar klimatet. De är experter på att räkna på olika jord- skogs- och livsmedelssystem enligt vissa fasta antaganden om växthusgasers klimatpåverkan. 

Vi anser att man i en motsägelsefull vetenskaplig värld skall hålla sig till FNs klimatrapport från IPCC. 

En forskargrupp i Oxford, som är experter på gasers påverkan i atmosfären, redogör i den senaste IPCC-rapporten för skillnaderna mellan långlivade gaser såsom koldioxid, och kortlivade gaser såsom metan. De konstaterar att den vedertagna metoden att omräkna kortlivade gaser till koldioxidekvivalenter är missvisande. Metan övervärderas nämligen med 3-4 ggr om utsläppen är konstanta. Vilket de ju är från svenska kor, därför att djuren inte ökar i antal. Tvärtom är metanutsläppen minskande, såväl när det gäller antalet djur som utsläpp per kilo mjölk.

Våra kor ingår i ett kretslopp där de tillför metangas i samma takt som den bryts ner, samtidigt levererar korna mat och miljönytta. Parallellt lever vi ett konsumtionssamhälle baserat på fossila bränslen som genererar stor utsläpp av koldioxid. Och ska vi vara ärliga inte alltid kopplat till uppenbar nytta. Är det inte bättre vi fokuserar på dessa utsläpp?

Slutligen vill vi understryka att vi delar Röös och Einarssons uppfattning att det är olyckligt med vilseledande information eftersom vetenskap då lätt kan uppfattas som en åsikt. Förövrigt tycker vid det är lika olyckligt om en åsikt betraktas som vetenskap.