Ett grönt tänk gör Sveriges exportföretag till vinnare

Genom att satsa på grön omställning har svenska exportföretag och deras anställda alla förutsättningar att bli vinnare.

Sveriges exportföretag behöver investera i klimatomställning för att stärka sin konkurrenskraft, skriver Magnus Montan, vd Svensk Exportkredit.

Sveriges exportföretag behöver investera i klimatomställning för att stärka sin konkurrenskraft, skriver Magnus Montan, vd Svensk Exportkredit.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-12-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En tredjedel av Sveriges stora exportföretag har inte investerat för att minska sin klimatpåverkan det senaste året.

Men grön omställning gynnar både företagen och Sverige. Västerbottens 700 exportföretag behöver investera i klimatomställning om de ska lyckas stärka sin konkurrenskraft.

Exportindustrin fick sig en törn under pandemins inledning, men går nu på högvarv.

Mer än vartannat stort svenskt exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige det kommande året.

Samtidigt är hållbarhet något som alla företag måste förhålla sig till för att stå sig i konkurrensen. Därför redovisar allt fler sitt klimatavtryck, sin miljöpåverkan och hur de tar socialt ansvar.

Västerbottens 700 exportföretag sysselsätter uppskattningsvis 16 600 personer.

Om företagen investerar i grön omställning kan de möta den ökade efterfrågan på hållbara lösningar, samtidigt som de stärker sin långsiktiga konkurrenskraft och bidrar till minskad klimatpåverkan.

I Svensk Exportkredits ”Hållbarhetsbarometer” har vi frågat 200 av landets största exportföretag hur deras hållbarhetsarbete utvecklas.

En tredjedel uppger att de under det senaste året inte investerat alls för att minska sin klimatpåverkan – trots att industrins gröna omställning är avgörande för om Sverige som land ska kunna nå sina mål om att minska den globala uppvärmningen.

Det finns ändå glädjande tecken på att industrins omställning börjar ta fart.

Vartannat exportföretag uppger att deras kunder det senaste året ställt allt högre hållbarhetskrav på dem. Och bland de allra största exportföretagen planerar tre av fyra att under det kommande året investera i sin verksamhet för att minska klimatpåverkan.

Men för att kunna göra en grön omställning behöver de finansiering. Svensk Exportkredit har därför statens uppdrag att finansiera exportföretagens omställning.

Vi ser fyra områden där behoven är extra stora: energi, transport, sjöfart och smarta städer.

Genom att satsa på de områdena har exportföretag och deras anställda alla förutsättningar att bli vinnare när de globala hållbarhetskraven från både regeringar och kunder skärps.

Västerbottens och Sveriges exportföretag behöver investera i klimatomställning för att stärka sin konkurrenskraft.

Lyckas de med sin gröna omställning kan det bli både avgörande för vår gemensamma välfärd och ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen.