Ett förslag på hur våra ungdomar ska få må bättre

Ungas psykiska ohälsa är en glödhet folkhälsofråga. Medan vårdköerna sakta växer förvandlas ungas liv till självmordsstatistik.

Debattörerna lyfter upp ungdomars användning av sociala medier som en viktig faktor i frågan om psykisk ohälsa.

Debattörerna lyfter upp ungdomars användning av sociala medier som en viktig faktor i frågan om psykisk ohälsa.

Foto:

Debatt2022-11-17 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Psykisk ohälsa är något som i stor utsträckning påverkar våra ungdomars liv. Inom skolans väggar tillhandahålls kunskaper om fysisk hälsa, men lämnar allt mindre utrymme för den psykiska. Fysisk och psykisk hälsa går hand i hand, därför är det dags för en reformering av skolan. Inför psykisk hälsa/ohälsa som nytt skolämne!

Psykisk ohälsa är idag ett tabubelagt ämne i samhället. Det är därför viktigt att belysa problematiken som finns i samhällets strukturer och de föreställningar som präglar vår samtid. Redan i skolan behöver elever samla kunskap om psykisk hälsa/ohälsa. 

Denna åtgärd skulle kunna förändra den samhällsdiskurs som finns kring det tabubelagda ämnet. Psykisk ohälsa är något de flesta kommer att påverkas av under livets gång. Därför är det viktigt att informera om ämnet, för att förbereda våra barn och unga inför livets oförutsägbara kurvor. 

Vidare är det ingen nyhet att ungdomar känner hög press och förväntningar. Oron kan handla om att inte bli accepterade i samhället ifall de inte lyckas uppnå nästintill omänskliga förväntningar. Vi tror att denna yttre press leder till en ökning av den psykiska ohälsan. 

Året är nu 2022, det är dags att vi skapar förståelse för att det inte finns en enda individ i världen som lever upp till alla uppmålade ideal. Genom att införa psykisk ohälsa som ämne i skolan kommer vi ett kliv närmare avvecklingen av denna negativa samhällsdiskurs.

Vi anser att det är viktigt att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Det krävs mer information kring psykisk hälsa/ohälsa i skolan, helst att införa det som ett eget ämne. Vi anser också att undervisningen bör starta redan från ung ålder, detta för att kunna motverka psykisk ohälsa och det stigma som finns i samhället. 

Enligt en rapport från folkhälsomyndigheten mår barn som får mer kunskap om psykisk hälsa bättre. När barn informeras och lär sig om ämnet så ökar det deras förståelse och kunskap inom området. Att lära sig om olika hanteringsstrategier och att kunna känna igen signaler hos både sig själv och hos andra gör att inre psykiska problem minskar. I rapporten framkommer även att skolor i Danmark och Finland redan infört undervisning kring psykisk hälsa, de börjar redan på förskolenivå. 

Vi tycker därför att det är på tiden att Sverige också förändrar skolundervisningen och moderniserar utbildningen. Sverige har stått och stampat på samma plats så länge att vi börjat gräva hål i marken.

Julia Renström och Ebba Vestberg, socionomstudenter vid Umeå Universitet.
Julia Renström och Ebba Vestberg, socionomstudenter vid Umeå Universitet.