Ett budgetförslag som är en satsning på välfärden

Hur vi använder våra gemensamma resurser är avgörande för vilket samhälle vi har och vilken framtid vi går till mötes.

Debatt 13 oktober 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronapandemin har inneburit en omvälvande förändring för de allra flesta.

Men det stämmer inte att alla drabbats lika.

Pandemin har tvärtom visat den ökande ojämlikheten i än skarpare konturer. De som drabbas är ofta de som inte kunnat jobba hemifrån, de trångbodda, de som kört bussarna och tågen, de som tagit hand om äldre och sjuka.

De senaste årtiondenas privatiseringar och nedskärningar i välfärden har tillsammans med nedmonteringen av trygghetssystemen skapat en vidgad klyfta.

Redan före coronapandemin protesterade välfärdens personal mot försämrade villkor och löner.

De ekonomiskt utsatta har också blivit fler samtidigt som skol- och vårdbolag på den privatiserade välfärdsmarknaden kunde belöna sina ägare med allt större vinster.

I Vänsterpartiets budgetmotion ”Vägen ut ur krisen – en plan för jämlikhet och grön omställning” presenterar vi omfattande satsningar på välfärden och ett reformerat skattesystem i syfte att öka jämlikheten.

Med vår budgetmotion vill vi visa hur det skulle kunna vara i ett samhälle där Vänsterpartiets politik blivit verklighet.

Vänsterpartiet lägger drygt 70 miljarder kronor mer på reformer i budgetmotionen än vad regeringen gör.

För att bygga ett robust och rättvist samhälle för alla finansieras reformerna via ökade skatteinkomster som höginkomsttagare och personer med stora förmögenheter och kapitalinkomster får bära.

Den ekonomiska ojämlikheten slår hårt mot landets kommuner och regioner. I vår budgetmotion skjuter vi därför till rejäla resurstillskott till vård, skola och omsorg.

Vi vill förbättra kvaliteten i välfärden. Men då måste de anställdas arbetsvillkor förbättras och de behöver fler arbetskamrater. Totalt avsätter V nästa år cirka 40 miljarder kronor till kommunsektorn i generella och riktade statsbidrag.

Region Västerbotten skulle få 270 miljoner kronor i tillskott, Umeå kommun 123 miljoner och Skellefteå 71 miljoner.

Hur vi använder våra gemensamma resurser är helt avgörande för vilket samhälle vi har och vilken framtid vi går till mötes.

Det finaste vi kan göra här och nu, och för framtida generationer är att satsa på det gemensamma, på det som omfördelar och på det som krävs för en grön omställning.

Läs mer!

Insändare: Även statlig verksamhet kan drivas med gott resultat

Även statlig verksamhet kan drivas med gott resultat

Debatt: "Vi måste se till att den fantastiska personal vi har stannar kvar och trivs med sina arbeten"

"Vi måste se till att den fantastiska personal vi har stannar kvar och trivs med sina arbeten"
Ämnen du kan följa