Enskilda familjer ska inte behöva ta smällen

Blivande föräldrar i Södra Lappland måste få en trygg resa till BB. Det är helt avgörande för att unga personer i barnafödande ålder ska våga bosätta sig i hela länet. Det är också viktigt för att Region Västerbotten ska leva upp till målet ”Jämlik och attraktiv region”.

"...valmöjlighet ökar egenmakten och ger en ökad trygghetskänsla. Det är inte de enskilda familjerna som ska ta smällen för att Region Västerbotten stänger förlossningsenheter!"

"...valmöjlighet ökar egenmakten och ger en ökad trygghetskänsla. Det är inte de enskilda familjerna som ska ta smällen för att Region Västerbotten stänger förlossningsenheter!"

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2023-04-11 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet har förslag på förändringar som kan trygga resan och tiden innan förlossning för familjer som har långt till BB.

Att resa långt till en förlossning kan få allvarliga konsekvenser för både mamman och barnet. Det visar studier från både Sverige och Norge. Redan vid ett avstånd på 30 minuter ökar riskerna, något Hilde Marie Engjom funnit när hon analyserat data ur det norska födelseregistret. Man har löpande tittat igenom samma siffror för åren fram till 2018, och resultaten fortsätter att visa samma sak.

I regionplanen står det att ”vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet”. I Västerbottens inland finns blivande föräldrar med extremt långt till BB. Från Hemavan är det 25 mil till Lycksele, och nära 40 mil till Umeå. Restiden till Umeå kan beräknas till 5 timmar, beroende på väglag. Det väcker förstås en stark oro hos blivande mammor i inlandet, och även en skräck för kvinnans partner som ska köra samtidigt som oron växer att ensam behöva hjälpa kvinnan att föda i bilen. Det finns såklart en risk att föraren kör livsfarligt snabbt för att minska risken att inte hinna fram.

För att ge inlandsfamiljerna tryggare förutsättningar när de ska föda barn anser Centerpartiet att ambulans (eller liknande) ska erbjudas familjer som har längre än 10 mil enkel väg till förlossningen, om förlossningen har startat. Denna möjlighet finns idag om det är medicinskt motiverat, men vi anser att det ska utökas.

Vi anser också att Region Västerbotten bör ta ansvar för att gravida kvinnor ska kunna bo i närhet till BB när beräknad förlossning närmar sig. Därför föreslår vi att gravida med mer än 10 mil till BB ges möjlighet att bo i närheten, från och med två veckor före beräknad förlossning, till samma kostnad som patientavgiften. Denna valmöjlighet ökar egenmakten och ger en ökad trygghetskänsla. Det är inte de enskilda familjerna som ska ta smällen för att Region Västerbotten stänger förlossningsenheter!


"För att ge inlandsfamiljerna tryggare förutsättningar när de ska föda barn anser Centerpartiet att ambulans (eller liknande) ska erbjudas familjer som har längre än 10 mil enkel väg till förlossningen, om förlossningen har startat."
"För att ge inlandsfamiljerna tryggare förutsättningar när de ska föda barn anser Centerpartiet att ambulans (eller liknande) ska erbjudas familjer som har längre än 10 mil enkel väg till förlossningen, om förlossningen har startat."