Ensidig bild av skogsbruket ökar polariseringen

I debatten saknas flera perspektiv. Vi tycker att det är dags att visa att Sveriges skogar består av betydligt mer variation.

Bara i Västerbotten finns tusentals privata skogsägare som alla har sina mål och intressen med att äga skog., skriver Birgitta Löthman, regionchef Skogssällskapet i Västerbotten.

Bara i Västerbotten finns tusentals privata skogsägare som alla har sina mål och intressen med att äga skog., skriver Birgitta Löthman, regionchef Skogssällskapet i Västerbotten.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-10-11 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det senaste halvåret har skogen, och vad vi ska använda den till, debatterats flitigt.

Nu senast i SVT:s programserie ”Slaget om skogen”.

Tyvärr presenteras ofta en ensidig bild av skogsbruket. Det riskerar att öka polariseringen i debatten och gynnar inte skogsägarna.

För en tid sedan (20/9 2021) sändes det första avsnittet. I programmet sattes produktion mot miljö, jakten på råvara ställdes mot biologisk mångfald.

Att skogsprodukter behövs i klimatomställningen, som ersättning för fossila produkter, är nog de flesta överens om.

Byggande i trä förknippas oftast med något positivt, rustika trägolv är mer modernt än någonsin och innovationer som viskos och cellulosabaserad plast ses som framtiden.

Samtidigt finns det en debatt kring avvägningen mellan att avverka skogen eller låta den stå kvar, för att gynna biologisk mångfald och binda koldioxid.

I ”Slaget om skogen” framställs det som att det finns två sidor som står i direkt motsats till varandra, och som står för två totalt olika sätt att bruka skogen. Att det svenska skogsbruket är betydligt mer varierat än så framgår inte.

I Sverige har vi en världsunik mångfald i skogsägandet. Bara i Västerbotten finns tusentals privata skogsägare som alla har sina mål och intressen med att äga skog.

Det kan handla om jakt, rekreation eller intresse för naturvård, i kombination med virkesproduktion som en del av till exempel ett pensionssparande.

Olika mål med skogsägandet ger olika skogsskötsel och i dag skapas unga skogar som är mycket mer variationsrika än gårdagens, något som vi på Skogssällskapet ser tydligt hos våra kunder.

Sedan 1990-talet har skogsbruket gått igenom ett paradigmskifte när det gäller naturhänsyn och variation i brukandet.

Det är fortfarande skogarna som planterades innan dess som är våra uppväxta skogar och som nu avverkas. Här finns gott om monokulturer av jämngamla granar, där lövträden bekämpades med kemikalier.

Det tar tid att se den förändring som har skett i skogen. Hos våra kunder ökar mängden död ved, andelen lövträd och tall. En mosaik av mindre skogsfastigheter i landskapet ger också en variation som återspeglar mångfalden i skogsägandet.

I debatten saknas, som så ofta, flera perspektiv. Vi tycker att det är dags att visa att Sveriges skogar består av betydligt mer variation än vad som kommer fram i debatten, där både tillväxt och biologisk mångfald är en del av målbilden.