Ensam är inte stark i Europasamarbetet

För snart 25 år sedan såg euron dagens ljus och Liberalerna ville att Sverige skulle vara med redan från start. Vi såg redan då vad andra partier sakta börjar förstå – att euron är en självklar del av Europasamarbetet.

”Den svajiga kronan skapar osäkerhet och gör att investerare hellre söker sig till stabila valutor som dollar eller euro.”

”Den svajiga kronan skapar osäkerhet och gör att investerare hellre söker sig till stabila valutor som dollar eller euro.”

Foto: Christian Charisius

Debatt2024-05-27 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Så länge Sverige inte har euron är vi inte EU-medlemmar fullt ut. Vi förlorar inflytande och investeringar, men framför allt konkurrenskraft och välstånd. 

Vi importerar andra länders inflation när deras valutakurs fortsätter att vara stabil medan kronan kontinuerligt tappar i värde. Var och en av oss svenskar blir fattigare. Den svenska kronan gör oss helt enkelt sårbara. Livsmedelspriserna har ökat med över 20 procent på två år. För en tvåbarnsfamilj kan det innebära ökade utgifter med i genomsnitt 2500 kronor per månad. 

Den svajiga kronan skapar osäkerhet och gör att investerare hellre söker sig till stabila valutor som dollar eller euro. Studier uppskattar att länder som byter till euron ökar sin handel med andra euroländer med mellan fem och tio procent. Det kan förklaras av rivna handelshinder och minskad valutarisk.

Ett valutabyte är mer än bara en ekonomisk reform. Det skulle fullborda Europasamarbetet eftersom Sverige skulle få inflytande över penningpolitiken, och kunna vara med och forma EU i en avgörande tid av kris och krig. Idag har vår riksbankschef ingen plats när ECB:s ledning träffas och vår finansminister får vänta utanför när eurogruppen diskuterar viktiga ekonomiska frågor. Vill vi vara med och forma framtidens EU är ett byte till euron avgörande.

Sverige behöver euron för att stärka vår konkurrenskraft. Med samma valuta som våra viktigaste handelspartners i Europa kan svenska företag ta större plats på den inre marknaden och fortsätta vara ledande i den gröna omställningen. Sverige har ett val. Antingen fortsätter vi stå utanför europeiskt samarbete i tron om att ensam är stark, eller så väljer vi euron och står stadigt med hela Europa bakom oss. Med en stark euro får vi ett starkare Sverige och Norrland.