Energianvändningen i bostäder måste minska snabbare

Västerbottens flerbostadshus ökade sin energianvändning med 3,3 procent mellan 2015 och 2019.

Februari månads extremväder i Texas är en skrämmande påminnelse till politiker, myndigheter och näringsliv om att klimatomställningen behöver accelerera, skriver Mats Björs, tidigare vd för Swedisol.

Februari månads extremväder i Texas är en skrämmande påminnelse till politiker, myndigheter och näringsliv om att klimatomställningen behöver accelerera, skriver Mats Björs, tidigare vd för Swedisol.

Foto: Ricardo B. Brazziell/Austin American-Statesman/AP Photo/TT

Debatt2021-05-02 14:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mellan 2015 och 2019 ökade Västerbottens lägenheter sin energianvändning med 3,3 procent.

Det placerar Västerbotten på plats 15 i Swedisols energieffektiviseringsindex.

För att nå klimat- och energimålen måste energianvändningen i stället minska kraftigt.

I februari drabbades Texas av extremväder som slog ut delstatens elnät. Miljontals människor blev utan ström och drygt 60 personer miste livet när snö och kyla drog över den annars heta delstaten i södra USA. Händelserna i Texas är en skrämmande påminnelse till politiker, myndigheter och näringsliv om att klimatomställningen behöver accelerera.

För fyra år sedan antog riksdagen ett klimatmål som innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.

Ett viktigt steg i det arbetet är energikommissionens mål om att Sverige till 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Men i en ny rapport bedömer Energimyndigheten att Sverige inte kommer att nå målet.

Klimatpolitiska rådets årsrapport, som nyligen släpptes, bekräftar att utsläppsminskningarna går alldeles för långsamt.

Om Sverige ska nå klimatmålet behövs en plan för hur investeringar i energieffektiviseringar av byggnadsbeståndet ska finansieras. Det här är någonting regeringen bör prioritera när man beslutar om hur EU:s återhämtningsfond ska användas i Sverige.

Energieffektivisering av byggnader spelar en nyckelroll i klimatomställningen. I dag står sektorn bostäder och service för 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Flerbostadshusen står för 29 procent av uppvärmd area i våra byggnader.

Samtidigt blir efterfrågan på el allt större när transport- och industrisektorn ställer om.

Swedisols energieffektiviseringsindex visar att Västerbottens flerbostadshus ökade sin årliga energianvändning med cirka 500 kilowattimmar per lägenhet mellan 2015 och 2019. Det innebär en ökning med 3,3 procent.

Det placerar Västerbotten på plats 15 bland landets län. Under samma period minskade lägenheternas energianvändning i hela riket med 4,4 procent. För att nå klimat- och energimålen måste energianvändningen minska kraftigt.

Nyligen lanserade regeringen ett nytt stöd för renovering och energieffektivisering av flerbostadshus.

Men förslaget är otillräckligt. Om Sverige ska nå klimat- och energimålen måste bostadsminister Märta Stenevi (MP) våga gå ännu längre och föreslå gröna lån, klimatomställningsbidrag och ett bonus malus-system som skapar starka incitament för att energieffektivisera byggnader.