En välbehövlig satsning på de äldre

Vi välkomnar att det äntligen tillföras extra pengar för att stärka omsorgen om våra äldre, skriver Lars Norman, ordförande SKPF Pensionärerna, Skellefteå.
Vi välkomnar att det äntligen tillföras extra pengar för att stärka omsorgen om våra äldre, skriver Lars Norman, ordförande SKPF Pensionärerna, Skellefteå.

Skellefteå kommun får ett tillskott på 33,3 miljoner kronor till äldreomsorgen.

Debatt 31 januari 2021 12:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Statliga satsningar på äldrevården.

Äntligen, säger vi i SKPF Pensionärerna i Skellefteå.

Under alltför lång tid har våra medlemmar tvingats se en äldreomsorg som fått det allt kämpigare,

Vi har sett hur många far illa när den viktiga hjälpen uteblir. Vi har sett hur personalen i omsorgen sliter  för att upprätthålla vårdens kvalitet – även när läget förvärrats ytterligare under coronapandemin.

Nu måste våra politiker ta ansvar för att skapa kvalitet i omsorgen om våra äldre.

Och det finns hopp. I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att kommunerna tillförs mer resurser för äldreomsorgen. Regeringen betecknar detta som en ”äldreomsorgssatsning på 4 miljarder till kommunerna för en permanent kvalitetshöjning.”

Propositionen är bifallen, vilket innebär att Skellefteå kommun får ett tillskott på 33,3 miljoner kronor till äldreomsorgen.

SKPF Pensionärerna menar att detta nu måste användas till det som nu är mest angeläget i vår kommun; fler anställda i vården, bättre arbetsvillkor, bort med delade turer, mer heltider, kortare tjänstgöringstid innan tillsvidareanställningar och kompetensutveckling.

Vi välkomnar att det äntligen tillföras extra pengar för att stärka omsorgen om våra äldre.

Vi vill nu se snabba och konkreta initiativ från kommunledningen. Initiativ som också förankras i det kommunala pensionärsrådet. Där finns det mycken kunskap.

De äldre är värda en efterlängtad och välbehövliga satsning.

Ämnen du kan följa