Med rätt politik är skogsägarna och industrin vinnarna

Vi socialdemokrater säkerställer Sveriges ledande position som skogsland.

Vi vill utveckla en tydlig skogspolitik som tar ansvar för landet, säger Hanna Westerén (S) ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

Vi vill utveckla en tydlig skogspolitik som tar ansvar för landet, säger Hanna Westerén (S) ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

Foto: Pressbild

Debatt2022-04-04 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skogen är avgörande för vårt välmående och vår fritid, men också för att vi ska kunna skapa gröna jobb i hela landet och ligga längst fram i klimatomställningen.

I stora delar av vårt avlånga land finns en lång tradition knuten till skogen. Våra förfäder brukade skogen och skapade ett nära band till den. Det nära bandet har vi fått ärva och det är något som vi måste ta vara på. Skogen innebär arbetstillfällen och export som är med och bygger den svenska starka ekonomin.

undefined
"Vi anser att en stark ägande- och brukanderätt är grunden för att i större utsträckning kunna ta tillvara skogens potential för ekonomi, klimat och miljö", säger Isak From (S) ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

Skogen kan och bör vara en del av den gröna omställningen. Därför måste nyttjandet av den utgå både från en hållbar tillväxt och ett klimatansvar.

Som socialdemokrater har vi alltid sett och stått upp för skogens mångsidighet. Vi anser att en stark ägande- och brukanderätt är grunden för att i större utsträckning kunna ta tillvara skogens potential för ekonomi, klimat och miljö.

Vårt förslag innebär stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och mer naturvård i skogen. Vår utgångspunkt i skogsfrågorna är frivillighet. 

Den grunden vilar på ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, ett samarbete som kommer gynna landets alla skogsägare. Vår politik ger hållbar tillväxt, ersätter fossila råvaror och ger ökad cirkulär ekonomi. Det förslaget klubbades denna vecka av riksdagen.  

För att värna om möjligheten för skogsägare att fortsätta bedriva skogsbruk säkerställer vi nu att nya ersättningsmarker och ett nytt markförsäljningsprogram från Sveaskog AB bör bidra till skydd av värdefull skog.

Vi ser också behov att tydliggöra artskyddsförordningen och aviserar nu för att revidera fågelskyddet så att arter skyddas men också säkerställa att skogsbruket inte behöver ta hänsyn till varje enskild fågel.

undefined
Vi vill utveckla en tydlig skogspolitik som tar ansvar för landet, säger Hanna Westerén (S) ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

För oss är det viktigt att skogen och skogsindustrin ges möjlighet att bidra till nya innovationer och fler gröna jobb i hela landet, så att vi stärker Sveriges ekonomi och välfärd. 

Samtidigt kommer skogen fortsatt att bidra med naturupplevelser, jakt, bär och svampplockning. Med en stark allemansrätt kommer vi fortsatt få fantastiska upplevelser när vi rör på oss i skog och mark. 

Att utveckla en tydlig skogspolitik är att ta ansvar för landet och vi socialdemokrater tar ansvar genom att ta strid för skogen som en unik resurs – för klimatomställning, och för jobb och hållbar tillväxt.

Hanna Westerén (S), riksdagsledamot och gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet

Isak From (S), riksdagsledamot och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet