En skog som brukas med omtanke är en tillgång

Alla älskar skogen. Men synen på hur den ska älskas skiljer sig åt, skriver bland andra landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).
Alla älskar skogen. Men synen på hur den ska älskas skiljer sig åt, skriver bland andra landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Med Sveriges långa tradition av skogsbruk vet vi hur man tar hand om skogen på ett klimatsmart och hållbart sätt.

Debatt 28 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För Sverige är skogen mer än bara träd. Skogen är vår arbetsgivare, vårt hem, vår koldioxidsänka och en självklar del i utvecklingen av en växande bioekonomi.

Det är därför viktigt att alla skogens områden och nyttor innefattas när EU-kommissionen i början av nästa år presenterar förslaget till EU:s nya skogsstrategi.

Dessutom behöver det tydligt framgå att skogspolitik är, och ska förbli, en nationell angelägenhet.

Alla älskar skogen. Men synen på hur den ska älskas skiljer sig åt. Det ser vi inte minst runt om i EU. Skogarna och erfarenheterna är olika. Därför är det viktigt att allt inte skärs över samma kam i EU:s kommande skogsstrategi.

Skogsfrågor hamnar alltmer i fokus i EU. Inte minst eftersom fler till fullo insett det rådande klimatnödläget, och den betydelsefulla roll som skogen spelar.

Skogens roll är avgörande i vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen. Men även för att främja biologisk mångfald.

I Sverige har vi mer än 100 års tradition av hållbart skogsbruk. Vårt skogsbruk är både miljö- och klimatsmart och hjälper därmed vår planet i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Samtidigt pågår forskning, utveckling och praktisk handling kring hur vi kan nyttja skogsråvaran på bästa sätt i traditionella produkter – och i nya.

Vi bygger till exempel redan i dag klimatsmarta höghus av trä, helt utan betong, och framställer hållbara biobränslen från skogens restprodukter.

Vi behöver starka och tydliga regelverk som främjar ett hållbart skogsbruk.

2018 fick Sverige sitt första nationella skogsprogram med visionen ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Det långsiktiga skogsprogrammet är viktigt för att främja hållbara, konkurrenskraftiga och biobaserade näringar, med skogen som bas, inom ramen för de nationella miljömålen.

Samma sak gäller i EU. Vi behöver tydliga incitament som stärker skogens och bioekonomins potential.

Vi har ett gemensamt ansvar att ta hand om vår skog. EU:s nya skogsstrategi måste främja ett miljövänligt och långsiktigt skogsbruk, samtidigt som hänsyn tas till att skogen är en nationell angelägenhet.

Med Sveriges långa tradition av skogsbruk vet vi hur man tar hand om skogen på ett klimatsmart och hållbart sätt, en kunskap som vi gärna delar med oss av till resten av Europa.

En skog som brukas med omtanke är en tillgång både för planeten och för alla som bor på den.

Ämnen du kan följa