En samlad vårddata skulle ge en säkrare vård

Gemensamma standarder gör det möjligt att följa och analysera vården av patienter på ett enhetligt sätt i hela landet.

Debatt 10 januari 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

96 procent av västerbottningarna säger ja till att anonymt dela sin hälsodata.

Ändå utnyttjas inte potentialen i insamlad data, vilket drabbar patienterna.

Varje år drabbas mellan 93 000 och 98 000 vuxna patienter på svenska akutsjukhus av undvikbara vårdskador enligt Sveriges Kommuner och Regioner. Genom att samla in, använda och dela hälsodata, så att resultat av behandlingar kan jämföras, går det att öka kvaliteten och minska antalet vårdskador.

Enligt en ny Sifo-undersökning, beställd av stiftelsen Forska!Sverige, instämmer endast 24 procent helt i att patienter på svenska sjukhus har tillgång till de säkraste och effektivaste behandlingarna.

Gemensamma standarder för lagring och utbyte av data gör det möjligt att följa och analysera vården av patienter på ett enhetligt sätt i hela landet, justera avvikelser och därmed öka jämlikheten.

Det ger även ett större patientunderlag i kliniska studier vilket ökar möjligheterna att utveckla nya behandlingar och ersätta de som visar sig vara mindre effektiva.

96 procent av västerbottningarna säger ja till att dela sin hälsodata. Vi uppmanar regeringen att vidta fyra åtgärder:

- Gå vidare med förslagen kopplade till hälsodata i utredningen ”Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt styrning för hållbar vårdinfrastruktur”.

- Fatta beslut om en nationell handlingsplan för lagring, insamling, delning och användning av hälso-, vård- och forskningsdata. Avsätt långsiktiga resurser för dess genomförande.

- Prioritera en översyn av lagar. Regeringen har låtit utföra en utredning med fokus på datadelning mellan omsorg och vård. De behöver nu ta ett större grepp som inkluderar integritetssäker delning av data nationellt mellan akademi, hälso- och sjukvård, företag, omsorg och patienter.

- Ta fram en guide för tolkning av de lagar som i nuläget skapar osäkerhet hos vårdens jurister angående hantering av hälsodata och som därmed ofta sätter stopp för användning.

Vi utgår från att regeringen prioriterar patientens bästa och snarast möjliggör en integritetssäker insamling, användning och delning av data.

Det skulle bidra till att medborgarna erbjuds den jämlika, säkra och moderna vård de har rätt till.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa