En regionbudget för ett livskraftigt Västerbotten

Med siktet inställt på 2027 presenterar den rödgröna majoriteten sin budget för Region Västerbotten. Målet är tydligt – vi ska ta oss ur den ekonomiska krisen, stärka vården i länet och fortsätta satsa på Västerbotten som en ledande region i norr.

”Vi är övertygade om att en ansvarstagande och långsiktigt hållbar rödgrön politik, i kontrast till en populistisk borgerlighet, även fortsättningsvis ger västerbottningarna en hälso- och sjukvård i världsklass.”

”Vi är övertygade om att en ansvarstagande och långsiktigt hållbar rödgrön politik, i kontrast till en populistisk borgerlighet, även fortsättningsvis ger västerbottningarna en hälso- och sjukvård i världsklass.”

Foto: JACK MIKRUT

Debatt2023-10-18 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läget är tufft men vi ser att prognosen kommer vända, det skriver regionråden Peter Olofsson (S), Jonas Karlberg (V) och Emma Lindqvist (MP). I vår nya regionplan jobbar vi mot det Västerbotten vi vill se 2027. Fokus ligger på god livskvalitet för västerbottningarna, på länets utveckling, och ett Västerbotten som en hållbar miljö- och klimatregion. 

Med våra sju mål kan vi prioritera och ta höjd för att utvecklas. Vi är övertygade om att en ansvarstagande och långsiktigt hållbar rödgrön politik, i kontrast till en populistisk borgerlighet, även fortsättningsvis ger västerbottningarna en hälso- och sjukvård i världsklass och ett attraktivt Västerbotten att bo och leva i. 

Det är ett kritiskt läge för välfärden i hela landet. Sveriges 21 regioner beräknas att tillsammans gå med ett underskott på drygt 20 miljarder kronor för 2023. Det är ett underskott som är svårt att klara av på egen hand och vi hade därför en förhoppning att regeringen var lyhörda för den utmaning landets hälso- och sjukvård står inför. 

Utifrån regeringens budgetproposition är det dock tydligt att regionerna står ensamma med denna utmaning. I dessa tider behöver vi lägga en budget som tar ansvar både för det närmaste året, likväl som för framtiden. Nyligen presenterade vi i den rödgröna majoriteten vårt budgetförslag för 2024, som till följd av ökad inflation och pensionskostnader brottas med ett underskott som väntas uppgå till 700 miljoner kronor. Samtidigt ser vi med tillförsikt på det ekonomiska läget då det väntas bli bättre 2025. 

Att i detta läge med ett högt tryck på vården, vårdbehov som fått vänta och vårt ansvar mot våra regiongrannar göra tillfälliga nedskärningar för att nå en budget i balans för att sedan växla upp igen hade inte varit att ta ansvar. Det skulle innebära stora konsekvenser för såväl verksamheten som för västerbottningarna och invånarna i norra Sverige. 

Vår uppgift i detta läge är att lindra den kris vi står inför. I budgeten planerar vi för att lindra effekterna av kostnadsökningarna och effekterna i verksamheten. Vi har kunnat räknat upp budgeten för nämnderna så att de följer kostnadsutvecklingen. I våra tre stora nämnder minskar vi budgeten genom minskad administration men återför motsvarande belopp i riktade satsningar för att bland annat finansiera Lycksele BB och stärka kollektivtrafiken. För att stärka årets resultat kommer även åtgärder såsom minska beroendet av hyrpersonal och höjning av tandvårdstaxa och patientavgifter. 

Vi rödgröna är stolta över Västerbotten. Vi är stolta över den hälso- och sjukvård och tandvård som finns i vårt län från fjäll till kust, över att länets befolkning växer, över industrisatsningarna och hur vi arbetar hårt för att driva på den gröna omställningen. Vi är ett län som är på frammarsch. Trots att det idag är, och fortsatt kommer vara, ett svårt ekonomiskt läge så tar vi ansvar. I den budget vi presenterar så gör vi åtgärder, och fler kan behöva göras, för att Västerbotten ska fortsätta vara ett livskraftigt län.