Vårt löfte om en omfattande omsorg kvarstår

Inför höstens val så utkristalliserar sig tydligt två alternativ för äldreomsorgen.

Debatt 24 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Antingen en verksamhet med privata utförare med vinst som målsättning, eller att kommunen själva tar ansvar för driften av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och allt som hör därtill. 

De två olika alternativen har tydliga konsekvenser. Med privata utförare så kommer skattepengar även gå till vinster i privata företag. En modell som är unik för Sverige. Våra grannländer och vår omvärld har inte öppnat för den typen av dränering av skattemedel.

Konsekvensen av att kommunen ansvarat för driften av äldreomsorgen i Skellefteå är att den är och historiskt har varit mer generös än jämförbara kommuner. Politiska prioriteringar utifrån vår socialdemokratiska modell har inneburit fler platser på vård- och omsorgsboenden och en mer omfattande hemtjänst.

När fackförbundet Kommunal i rapporten ”Så mycket bättre” jämfört privat och kommunalt driven äldreomsorg så kan vi se stora skillnader:

  • Heltidsanställda i privat äldreomsorg tjänar mindre.
  • Betydligt fler arbetar deltid hos privata utförare.
  • Fler är tidsbegränsat anställda hos privata utförare.
  • Anställda i vinstdriven äldreomsorg i genomsnitt är mindre nöjda och känner mindre möjlighet till inflytande.

Vi måste fortsätta arbeta för att förbättra kontinuitet, arbetsmiljö och delaktighet för personalen i omsorgen. Det ansvaret ser vi tydligt att privata utförare inte kommer att ta. 

Skellefteå kommun arbetar tillsammans med Kommunal för att förbättra arbetsmiljön, det arbetet fortsätter. 

En röst på Socialdemokraterna är en röst för en mer omfattande omsorg med bättre villkor för personalen.

Magnus Nilsson, val-ledare för Socialdemokraterna Skellefteå 


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Kris i äldreomsorgen – kan inte bemanna 20 boendeplatser • Socialchefen: "Oroande situation"

Kris i äldreomsorgen – kan inte bemanna 20 boendeplatser • Socialchefen: "Oroande situation"

Debatt: Alla har rätt till ett värdigt liv

Alla har rätt till ett värdigt liv
Ämnen du kan följa