Vårt löfte om en omfattande omsorg kvarstår

Inför höstens val så utkristalliserar sig tydligt två alternativ för äldreomsorgen.

– "Konsekvensen av att kommunen ansvarat för driften av äldreomsorgen i Skellefteå är att den är och historiskt har varit mer generös än jämförbara kommuner", skriver Magnus Nilsson, val-ledare för Socialdemokraterna Skellefteå.

– "Konsekvensen av att kommunen ansvarat för driften av äldreomsorgen i Skellefteå är att den är och historiskt har varit mer generös än jämförbara kommuner", skriver Magnus Nilsson, val-ledare för Socialdemokraterna Skellefteå.

Foto: Stig-Åke Jönsson; / TT

Debatt2022-08-24 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Antingen en verksamhet med privata utförare med vinst som målsättning, eller att kommunen själva tar ansvar för driften av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och allt som hör därtill. 

De två olika alternativen har tydliga konsekvenser. Med privata utförare så kommer skattepengar även gå till vinster i privata företag. En modell som är unik för Sverige. Våra grannländer och vår omvärld har inte öppnat för den typen av dränering av skattemedel.

Konsekvensen av att kommunen ansvarat för driften av äldreomsorgen i Skellefteå är att den är och historiskt har varit mer generös än jämförbara kommuner. Politiska prioriteringar utifrån vår socialdemokratiska modell har inneburit fler platser på vård- och omsorgsboenden och en mer omfattande hemtjänst.

När fackförbundet Kommunal i rapporten ”Så mycket bättre” jämfört privat och kommunalt driven äldreomsorg så kan vi se stora skillnader:

  • Heltidsanställda i privat äldreomsorg tjänar mindre.
  • Betydligt fler arbetar deltid hos privata utförare.
  • Fler är tidsbegränsat anställda hos privata utförare.
  • Anställda i vinstdriven äldreomsorg i genomsnitt är mindre nöjda och känner mindre möjlighet till inflytande.

Vi måste fortsätta arbeta för att förbättra kontinuitet, arbetsmiljö och delaktighet för personalen i omsorgen. Det ansvaret ser vi tydligt att privata utförare inte kommer att ta. 

Skellefteå kommun arbetar tillsammans med Kommunal för att förbättra arbetsmiljön, det arbetet fortsätter. 

En röst på Socialdemokraterna är en röst för en mer omfattande omsorg med bättre villkor för personalen.

Magnus Nilsson, val-ledare för Socialdemokraterna Skellefteå