En politiker – legitim måltavla för allehanda påhopp

Demokratiberedningen arrangerar Demokraticaféer runt om i kommunen. För dessa att locka fler att delta i det politiska arbetet och inspirera till partipolitiskt engagemang.

Debatt 27 juni 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi pratar om vad en politiker gör, vad som förväntas av en och värdet i att fler engagerar sig. 

Vi i demokratiberedningen behöver hjälp. Även om vi själva har en god bild av vad politiker gör och försöker lyfta fram det positiva så förmörkas bilden av det klimat vi har i samhällsdebatten. 

Politiker har blivit en legitim måltavla för allehanda påhopp och demagogiska missförstånd.

Vi fick som exempel se Nyamko Sabuni löpa gatlopp för diverse felsägningar och skämtsamma uttryck som var just uppenbara felsägningar och skämt. 

Här i vår kommun förekommer liknande där uttryck som att ”vi vill att Skellefteå ska växa” av vissa tolkas som att det bara är Skellefteå stad som ska utvecklas och att en skiter i övriga kommundelar. 

Även då det är tydligt att det handlar om hela kommunen, allas Skellefteå.

Tyvärr tvingas många förtroendevalda tänka både en och två gånger hur en uttrycker sig så att ingen kan utnyttja ordval och uttryck för att missförstå och förlöjliga. 

Paradoxalt innebär det också att många politiker anklagas för att inte kunna prata som folk. 

De allra flesta förtroendevalda är det på deltid. Kommunfullmäktige består av 65 ledamöter och ca 30 ersättare. 

Till detta kommer ytterligare drygt 200 ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder. Det finns en stor bredd av politiker från hela kommunen, olika partier och olika yrken och sysselsättningar. 

De mesta av arbetet görs ideellt och de flesta betalas bara för enstaka möten och förlorad arbetsförtjänst. 

Ändå beskrivs ”politiker” ofta som idioter eller verklighetsfrånvända höjdare som inte förstår hur vanligt folk har det. 

Det innebär också att många förtroendevalda väljer att inte ”outa” sig när diskussioner uppstår på arbetsplatser, fotbollsträningar, föräldramöten och liknande.

Demokratin blir bara så bra som vi gör den. 

Ju fler som engagerar sig desto bättre blir den. Därför måste vi få fler som engagerar sig i samtliga partier. Vi behöver färre påhopp och vi måste få en större respekt för de som faktiskt offrar tid och energi på att göra samhället bättre även i de fall där vi inte håller med. 

Det börjar med bra samtal och med en god ton i debattklimatet kan vi komma långt. 

Daniel Ådin, ordförande i Skellefteå kommuns demokratiberedning


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa