En kamp som måste fortsätta varje dag

" Våldet drabbar kvinnor både direkt och indirekt genom en ökad otrygghet och rädsla som begränsar deras liv och frihet."
" Våldet drabbar kvinnor både direkt och indirekt genom en ökad otrygghet och rädsla som begränsar deras liv och frihet."

Sverige är ett av de länder inom EU med störst andel våldsutsatta kvinnor som bor tillsammans med förövaren. Var tredje vecka dödas i snitt en kvinna av en man som hon haft en relation med. Varje dag söker tusentals kvinnor och barn skydd på landets kvinnojourer.

Debatt 20 mars 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Antalet anmälda våldtäkter och hedersrelaterad brottslighet har också ökat. Våldet drabbar kvinnor både direkt och indirekt genom en ökad otrygghet och rädsla som begränsar deras liv och frihet. Det är en mycket dyster bild, och för att möta denna utveckling krävs kraftfulla åtgärder.

Kvinnors trygghet och liv måste vara mer värt. Kristdemokraterna har under lång tid drivit på för att straffen måste bli hårdare för de som misshandlar eller mördar kvinnor. Nu har vi äntligen en regering som är överens om att rensa upp bland straffrabatterna och att höja straffen för vålds- och sexualbrott. Det är inte en dag för tidigt. Hårda straff är också brottsförebyggande. Det handlar om värderingar och att det måste vara tydligt att det aldrig får gå ostraffat att misshandla, hota, våldta eller mörda kvinnor.

Kvinnor måste kunna lita på rättssverige. Fler vålds- och sexualbrott mot kvinnor måste klaras upp. Idag får polisen alltför sällan tag på gärningsmännen, de döms inte eller får inte några kännbara straff. Det har gått så långt att kvinnor knappt känner att det är värt att anmäla brotten eftersom de staplas i ärendehögar och inte klaras upp när Polisens resurser i allt högre utsträckning binds upp av det dödliga skjutvapenvåldet.

För att öka uppklaringsgraden behövs fler poliser och ökade resurser. Det är också viktigt med specialutbildningar i att hantera sexualbrott och våld mot kvinnor så att det finns rätt kompetens bland poliser och åklagare.

Bygg ut fängelseplatserna och höj kapaciteten. Om brottet väl klaras upp så kan idag en dömd vänta uppemot 75 dagar på att inställa sig vid straffet. Det är 75 dagar i skräck för en slagen kvinna. Det är också 75 dagar med risk för återfall i sexualbrott och förstörda liv för ännu fler kvinnor. Det är oacceptabelt, men äntligen har vi en regering som kraftfullt bygger ut antalet fängelseplatser med 220 nya platser under 2023 och mer är på väg.

Regeringen har gjort historiskt stora satsningar på hela rättsväsendet och även stora satsningar på det civila samhället och förebyggande åtgärder. Att motverka och bekämpa våldet mot kvinnor är en kamp som måste fortsätta varje dag.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa