Ökade satsningar på primärvården

Centerpartiet vill att hälsocentralerna tillförs mer resurser, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt.

Debatt 3 augusti 2022 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En stärkt primärvård med tydligt uppdrag som alltid utgår ifrån patientens bästa leder till att medborgarna får snabbare och bättre hjälp. En satsning på primärvården får inte stanna vid en satsning bara i ord!

Centerpartiet vill skapa en primärvård som finns nära och lättillgänglig för alla. Hälsocentralerna ska givetvis vara öppna hela året. Fast läkarkontakt i primärvården är en viktig del av den primärvårdsreform som Centerpartiet drivit på för. 

En fast läkarkontakt känner patienten vid namn och vet vad hen behövt hjälp med tidigare. En förutsättning för tillgänglig vård och fasta vårdkontakter är att det finns tillräckligt med kompetent och engagerad personal. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö krävs för att rekrytera och behålla fast anställd personal.

Region Västerbotten har stora problem med att uppfylla vårdgarantin. Enligt vårdgarantin ska kontakt med primärvården nås samma dag och en medicinsk bedömning göras inom tre dagar.

 Människors förväntningar på öppettider, väntetider och uppföljning ser annorlunda ut idag än för bara ett årtionde sedan. Centerpartiet driver på för att regionen ska ta ett ökat ansvar för att möta vårdgarantin och uppfylla människornas förväntningar.

Hälsocentralerna har en viktig roll för förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det är även viktigt att öka patienternas delaktighet i den egna vården. 

Hälsocentralerna ska ha ansvar för snabb och tidig hjälp till barn och unga. Centerpartiet driver på för att familjecentraler samt samarbeten mellan hälsocentral, skola, skolhälsovård och socialtjänst snarast ska etableras vid samtliga hälsocentraler.

Samtliga hälsocentralerna i Skellefteåregionen drivs av Region Västerbotten. Centerpartiet vill se en etablering av privata hälsocentraler. Det breddar arbetsmarknaden för vårdpersonal. Fler arbetsgivare kan locka mer vårdpersonal att flytta till Skellefteå. 

Centerpartiet vill att regionens villkor för hälsocentraler ska ändras för att öka möjligheten för privatdrivna hälsocentraler, inte minst mindre sjukvårdsenheter.

En ökad digitalisering är nödvändigt för att resurserna ska räcka till. Möjligheter till fjärrmöten och fjärrdiagnostik är en del av detta. Det är viktigt att digitaliseringen görs med fokus på att underlätta och göra det bättre för personal och patienter, bland annat via tillgängligare journaler.

Håkan Andersson (C), ledamot i Regionstyrelsen


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Efter Norrans rapportering – Region Västerbotten backar om parkeringen på Morö Backe: ”Argumenten var så starka”

Efter Norrans rapportering – Region Västerbotten backar om parkeringen på Morö Backe: ”Argumenten var så starka”

Debatt: "Alla ska få sin egen fasta namngivna distriktsläkare som man inte delar med mer än högst 1 500 andra"

"Alla ska få sin egen fasta namngivna distriktsläkare som man inte delar med mer än högst 1 500 andra"

Moderaternas valmanifest för regionen: Köfri vård 2026 • Högre lön till vissa • Ny hälsocentral

Moderaternas valmanifest för regionen: Köfri vård 2026 • Högre lön till vissa • Ny hälsocentral

Debatt: Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård

Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård

Så vill L satsa på regionen: Psykiatrisk ambulans, fluorsköljning och BUP • Vill skippa Grand-dagarna

Så vill L satsa på regionen: Psykiatrisk ambulans, fluorsköljning och BUP • Vill skippa Grand-dagarna
Visa fler