En bostadspolitik som leder till fler bostäder

En av de mest akuta frågorna inom svensk politik idag är bostadsbristen, och framför allt hur den påverkar den gröna revolutionen men även studenterna runtom i landet.

”För att få i gång bostadsbyggandet i norra Sverige, och i hela landet, är det viktigt att vi tänker nytt och vågar göra förändringar. En avgörande del i detta är att införa fri hyressättning på bostäder.”

”För att få i gång bostadsbyggandet i norra Sverige, och i hela landet, är det viktigt att vi tänker nytt och vågar göra förändringar. En avgörande del i detta är att införa fri hyressättning på bostäder.”

Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Debatt2023-11-22 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är inte längre ovanligt att en kandidat behöver avtacka sitt jobberbjudande eller att studenter avsäger sin studieplats på grund av bostadsbristen.

Det är en negativ utveckling som ger allvarliga konsekvenser för Sverige som land, då vi riskerar att förlora viktig kompetens inom samhällsviktiga yrken men även strandsätta den gröna revolutionen.

För att få i gång bostadsbyggandet i norra Sverige, och i hela landet, är det viktigt att vi tänker nytt och vågar göra förändringar. En avgörande del i detta är att införa fri hyressättning på bostäder i nyproduktion. Med fri hyressättning skulle vi kunna skapa incitament för byggföretag att satsa på bostadsprojekt i norra Sverige. Genom att låta marknadskrafterna, tillgång och efterfrågan att styra hyresnivåerna skulle vi skapa en mer attraktiv marknad för investeringar.

En annan viktig åtgärd för att möta bostadsbristen, och särskilt för etableringsorter, är att utnyttja oanvända ytor i befintliga fastigheter. Många äldre, ståtliga fastigheter i våra städer har oanvända vindsvåningar eller souterrängdelar som skulle kunna göras om till instegslägenheter om man hittar lösningar till nuvarande regelverk på kommunal nivå.

Skadans storlek när Hyresgästföreningen vill sänka en presumtionshyra som löper ut, är inte ett enskilt problem för ett fastighetsbolag, utan ett problem som får en direkt negativ effekt på den gröna revolutionen och landets studenter – då investeringar i nyproduktion av bostäder tvärnitar, i en tid som norra Sverige behöver det som mest.

När kassaflödet ställs mot kostnaderna får fastighetsägarna inte kalkylerna att gå ihop, och då stannar bostadsbyggandet.