En bostadspolitik där hyresrätten bevaras

Den oberoende skiljemannen spelar en avgörande roll i den årliga hyresförhandlingen för att bevara hyresrätten som en attraktiv boendeform.

”Under 2023 har vi sett en oroande utveckling där ett stort antal byggföretag gått ner på knä på grund av att investeringar i bostadsbyggande har tvärstannat.”

”Under 2023 har vi sett en oroande utveckling där ett stort antal byggföretag gått ner på knä på grund av att investeringar i bostadsbyggande har tvärstannat.”

Foto: Tommy Kägo

Debatt2024-03-11 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En viktig fråga inom svensk politik idag har kopplingar till bostadsmarknaden. Vi behöver bevara hyresrätten som en attraktiv boendeform och därför behöver hyresutvecklingen följa den samhällsekonomiska kostnadskurvan.

Under 2023 har vi sett en oroande utveckling där ett stort antal byggföretag gått ner på knä på grund av att investeringar i bostadsbyggande har tvärstannat. Denna nedgång är den högst noterade sedan finanskrisen på 90-talet.

Byggbranschen har påverkats negativt med minskade arbetsmöjligheter och en ökad osäkerhet om att anställda blir kvar inom sektorn. Detta grundar för att det kommer ta lång tid innan marknaden återhämtar sig, om vi inte agerar idag.

Den första januari 2023 infördes en ny lag som innebär att om Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen inte kan nå en uppgörelse är det möjligt att vända sig till en oberoende skiljeman för att få frågan om hyresutvecklingen avgjord.

Här får den oberoende skiljemannen möjlighet, i sin roll, att säkerställa att hyresutvecklingen följer kostnadsutvecklingen i samhället. Detta undviker att hyresrätten blir ett sämre alternativ än andra boendeformer och bevarar en trygg samt hållbar bostadsmiljö för hyresgästerna.

Genom rätt beslut kommer en fungerande hyresmarknad att skapa incitament för att bygga och förvalta bostäder, en stimulans som direkt påverkar bygg- och fastighetsbranschen, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen och driver en ekonomisk tillväxt för Sverige som land.