En balanserad budget i en utmanande tid

Den rödgröna majoritetens budget för 2022 är en balanserad budget i en tid med stora utmaningar.

Du ska kunna lita på sjukvården oavsett vem du är och var du bor. Vi satsar därför på ökad tillgänglighet till hälsocentraler, skriver bland andra Peter Olofsson (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten.

Du ska kunna lita på sjukvården oavsett vem du är och var du bor. Vi satsar därför på ökad tillgänglighet till hälsocentraler, skriver bland andra Peter Olofsson (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten.

Foto: Claudio Bresciani/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-06-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I ett rödgrönt samhälle kämpar vi för att välfärden är stark och gemensamt finansierad.

Vården är jämlik, tillgänglig för alla och ges efter behov. Inte efter storleken på plånboken.

I ett rödgrönt samhälle är anställningarna trygga, det finns framtidstro och människor vågar växa och utvecklas. I ett rödgrönt samhälle tar vi gemensamt ansvar för miljön och klimatet i dag och för framtida generationer.

Pandemins konsekvenser har påverkat såväl privatlivet som samhället i stort. För Region Västerbottens del ligger den största utmaningen i att möta de patienter som, med anledning av pandemin, fått sin planerade vård uppskjuten eller valt att inte besöka vården.

Du ska kunna lita på sjukvården oavsett vem du är och var du bor. Vi satsar därför på ökad tillgänglighet till hälsocentraler och sjukstugor. Vi gör en stor tandvårdssatsning.

Vi satsar även på förlossningsvården före, under och efter graviditet samt på en sammanhållen vårdkedja för endometrios.

Regionens personal har gjort fantastiska insatser under pandemin. Det ska premieras. Vi gör därför en stor lönesatsning.

Regionen ska vara en lyhörd och attraktiv arbetsgivare där personalen trivs och känner sig uppskattade. Därför inrättar vi en personalfond för att de ska kunna påverka och utveckla sin arbetsplats.

God folkhälsa är viktigt för ett friskt och långt liv. Här har regionen en viktig roll att spela genom att satsa på förebyggande insatser. Därför satsar vi på familjecentraler och stärker länets hälsoundersökningar.

Västerbotten är ett unikt län. Ett levande län kräver att vi tar vår tids ödesfråga på allvar. Det gör vi och vi agerar för klimatet med att ta fram en miljö- och klimatstrategi som ska ta oss till klimatneutralitet 2045.

Aldrig har skiljelinjerna mellan den rödgröna majoriteten – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – och Moderaterna varit tydligare. Moderaterna ser privatiseringar, minskade utbud och höjda avgifter som lösningar på regionens ekonomi. Medan vi rustar för tillväxt.

Vi kan inte bromsa in i framtiden. Därför gör vi satsningar, samtidigt som vi också tar ansvar för att hålla omställningsplanen.

Den rödgröna majoritetens budget för 2022 är balanserad i en tid med stora utmaningar. Vi lägger 110 miljoner i riktade satsningar på prioriterade områden och med en marginal på sista raden.