Avtalsförhandling som påverkar alla

"Förutsättningarna inför den kommande avtalsperioden är speciella på flera sätt."
"Förutsättningarna inför den kommande avtalsperioden är speciella på flera sätt."

Just nu pågår centrala förhandlingar mellan våra fem fackförbund och arbetsgivarna inom industrin. Det handlar om löner och arbetsvillkor för över en halv miljon industrianställda. Utfallet av förhandlingarna kommer att bli vägledande för hela den svenska arbetsmarknaden.

Debatt 8 februari 2023 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårt krav på centralt löneutrymme är på 4,4 procent. Redan när kravet presenterades i oktober var arbetsgivarsidan snabb med att avfärda det. Med andra ord - det är en lång väg kvar till målgång!  

Förutsättningarna inför den kommande avtalsperioden är speciella på flera sätt. 

Den höga inflationen är kännbar för oss alla. För att våra medlemmar och andra arbetstagare ska få mer pengar i plånboken över tid är det viktigt att framtida löneökningar inte bidrar till att driva upp inflationen ytterligare. Den får helt enkelt inte bita sig fast på dagens höga nivåer längre än nödvändigt.  

Vi rör oss mot en allt osäkrare ekonomisk utveckling. Samtidigt visar flera indikatorer att svensk industri har ett bra utgångsläge. Industriproduktionen har sedan 2018 utvecklats mer positivt än i viktiga konkurrentländer. Dessutom har Sverige ökat sina exportmarknadsandelar under de senaste fem åren. Sammantaget menar Facken inom industrin att det är tydligt att svensk konkurrenskraft stärkts.

Parallellt med detta finns en påtaglig efterfrågan av kompetens på svensk arbetsmarknad. Inte minst är industrin beroende av ännu fler kunniga och duktiga medarbetare för att fortsätta den gröna omställningen. 

För att säkerställa en stabil lönebildning i Sverige behöver vi eftersträva ett långsiktigt perspektiv.

Dessa krav är:

  • En god löneutveckling och fokus på de lägsta lönerna – vi ser goda skäl att växla upp löneökningstakten och ställer därför ett högre lönekrav än i de senaste avtalsrörelserna. Målet är att snarast möjligt komma tillbaka till löneökningar som inte äts upp av ihållande hög inflation. I den här avtalsrörelsen vill vi även se extra fokus på dem som har de lägsta lönerna. Därför kräver vi en extra satsning på dessa. 
     
  • Avsättning till deltidspension/flexpension - systemen som finns inom industrin ger dels möjlighet till en anpassning av arbetstiden när man närmar sig pensionering och dels handlar det om mer pengar in i tjänstepensionssystemet. Vi vill fortsätta att bygga ut och höja avsättningen inom ramarna för deltidspension/flexpension.

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa