En attraktiv arbetsgivare får vårdpersonal att stanna

– "Det krävs även fler karriärvägar och möjligheter att utvecklas på jobbet. Innovativa och nya lösningar som gör att det patientnära arbetet underlättas är prioriterat", skriver Robert Winroth (M), kandidat till Regionfullmäktige och tidigare miljöpartistiskt regionråd.
– "Det krävs även fler karriärvägar och möjligheter att utvecklas på jobbet. Innovativa och nya lösningar som gör att det patientnära arbetet underlättas är prioriterat", skriver Robert Winroth (M), kandidat till Regionfullmäktige och tidigare miljöpartistiskt regionråd.

Debatt 28 augusti 2022 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det saknas personal för att hålla vårdplatser öppna och vårdköerna är rekordlånga. På många håll beskrivs situationen som ohållbar. Utvecklingen måste vändas för att få en fungerande hälso- och sjukvård i hela länet. 

Framför allt måste den administrativa överbyggnaden minskas och fokus riktas till att värna och utveckla den patientnära vården. Då krävs det att regionen blir en attraktiv arbetsgivare som gör att vårdpersonal vill stanna kvar och välja sjukvården. 

För att det ska bli verklighet måste arbetsmiljön förbättras och löneutvecklingen bli bättre. 

Det krävs även fler karriärvägar och möjligheter att utvecklas på jobbet. Innovativa och nya lösningar som gör att det patientnära arbetet underlättas är prioriterat. Utan vårdpersonal går det inte att bedriva vård. 

Utan en fungerande arbetsmiljö och goda villkor går det inte att vare sig rekrytera eller behålla nya medarbetare. Utöver detta ska naturligtvis sjuksköterskor och all vårdpersonal göra det som de är de är utbildade för, inte som nu i växande omfattning sköta administration med tveksamt värde. 

Personalens kompetens tillsammans med en bra arbetsmiljö är viktiga för vårdkvaliteten. De otroligt viktiga insatser som vårdpersonalen gör måste löna sig. Det ska vara ett attraktivt val att arbeta inom sjukvården.

Efter en valvinst i höst krävs ett maktskifte som sedan resulterar i en ny kurs för regionen där det vårdnära arbetet prioriteras och de rekordlånga köerna jobbas bort. Låna ut din röst till Moderaterna för att detta ska bli verklighet.

Robert Winroth (M), kandidat till Regionfullmäktige och tidigare miljöpartistiskt regionråd


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa