Egen lägenhetsnyckel högst på önskelistan

Ska alla Skelleftebor få bostad behövs fler små och enkla lägenheter.
Ska alla Skelleftebor få bostad behövs fler små och enkla lägenheter.

Det blir allt svårare för den som fallit ur bostadssystemet att återvända.

Debatt 23 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hemlöshet finns i julens dna.

Maria tvingades föda sin son i ett stall.

Många av oss kommer inte att kunna fira jul som vi brukar. Coronapandemin tvingar oss till både eftertanke och nytänkande. Hur gör vi nu?

Till julen hör mat, klappar, tradition, stämning, vänner och relationer. En ljus storhelg när midvintermörkret är som tätast.

”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas.”

Så står det i julevangeliet. Josef reste till Betlehem tillsammans med Maria, som väntade barn.

De försökte få någonstans att bo, men eftersom efterfrågan var långt större än tillgången blev de hänvisade till ett stall vid ett av stadens överfulla härbärgen.

En pojke föds, Jesus, under enklast tänkbara förhållanden.

Som vuxen predikar Jesus, Guds son, fram till sin död på ett kors, och uppmanar oss att tro på honom och Guds budskap om omvändelse, samtidigt som vi tar hand om varandra, inte minst de utsatta, de fattiga, änkor, föräldralösa och främlingar.

Detta är utgångspunkten för all diakoni.

Vi i Skellefteå Stadsmission arbetar på uppdrag av kyrkor, församlingar och EFS-föreningar. Med deras stöd, med stöd från allmänheten, andra föreningar och stödjande företag.

2020 har präglats av covid-19. Jag trodde att antalet besök på stadsmissionens mötesplats i S:t Olovsgården skulle minska rejält. Men så har det inte blivit. Det visar hur viktig vår verksamhet är för våra besökare.

Att få frukost eller att kunna köpa sig ett mål vällagad mat är viktigt. Men att få träffas, att känna gemenskap, att bli sedd, är ännu viktigare. Här finns även hjälp att få. Vi hjälper på hemmaplan.

För ett år sedan var det stort fokus på hemlösheten i Skellefteå. Kommunens nya härbärge har nu hög beläggning, vilket visar på behovet.

Vi ser hur det blir allt svårare för den som fallit ur bostadssystemet att kunna återvända, liksom för den som vill ta sig in på bostadsmarknaden, främst ekonomiskt svaga, unga och invandrare, personer med psykiatriska diagnoser eller missbruk.

Skellefteå växer så det knakar. Bostadsbrist javisst. ”Det är fullt i härbärget”, för att citera julevangeliet.

Vi gläds över byggkranarna men vet samtidigt att nyproduktion inte automatiskt löser alla problem.

Det som var stall på julevangeliets tid är dagens andrahandskontrakt, soffsurfande hos bekanta eller källarutrymmen. Även i Skellefteå.

Hemlöshet är inget olösligt problem, men kräver långsiktiga strategier och politiska beslut.

Stall är ingen bostad. Det som behövs är små och enkla lägenheter.

Ämnen du kan följa