Egen bostad är en mänsklig rättighet

Ett välfärdsland som Sverige borde vara starkt nog att se till att ingen människa ska behöva sova på gatan.

Debatt 29 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pandemin vägrar att släppa greppet.

Det slår hårt mot Sveriges hemlösa.

Det är hög tid för en nationell hemlöshetsstrategi.

Sverige har flest hemlösa i Norden. Ett välfärdsland som Sverige borde vara starkt nog att se till att ingen människa ska behöva sova på gatan. Men i dag är systemet för fyrkantigt och tar inte tillräcklig hänsyn till utsatta människors behov eller kommuners olika förutsättningar.

Liberalerna föreslår därför fem åtgärder inom ramen för en nationell hemlöshetsstrategi.

- Inför ett tak över huvudet-garanti

Hemlöshet är ofta kopplat till ett pärlband av sociala och ekonomiska svårigheter. Samtidigt är det grundläggande att ha ett hem för att kunna bryta ett självdestruktivt beteende och kunna komma tillbaka in i samhället.

Vi kräver en garanti för att ingen ska behöva sova på gatan.

- Pengar

Vi liberaler vill bredda Allmänna arvsfondens uppdrag så att den kan stötta organisationer som erbjuder bostäder till hemlösa och utsatta.

- Kartlägg hemlösheten

I dag mäts hemlöshet på olika sätt i landet. Socialstyrelsen behöver ta fram riktlinjer för hur hemlösheten ska mätas. Då kan vi enklare bekämpa problem och följa upp vilka insatser som fungerar.

- Behovsbostäder till utsatta grupper

Den som riskerar akut hemlöshet, är våldsutsatt, har svag ekonomi, har medicinska behov eller bor extremt trångt ska kunna få en behovsbostad.

- Insatser utan krav på drogfrihet

Ofta krävs tre till sex månaders drogfrihet innan en människa får hjälp och stöd. Vi måste kunna erbjuda stöd ut ur drogberoendet samtidigt som vi ger människor ett skäligt boende.

Hemlöshet och missbruk är självförvållat, men sällan självvalt. De flesta människor som lever i en socialt utsatt situation vill ingenting annat än att ta sig ut ur utanförskapet.

Kommuner och ideella organisationer gör mycket, men staten behöver ta ett större ansvar.

En hemlöshetsstrategi skulle väva ett starkare skyddsnät som hjälper samhällets mest utsatta på fötter igen.


Ämnen du kan följa