Renoveringar tvingar hyresgäster att flytta

Vi behöver en bostadspolitik som skyddar alla hyresgäster som annars riskerar att fara illa.

Debatt 31 mars 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bostäder har en teknisk livslängd och behöver av naturliga skäl underhållas och renoveras. Bostadsbolagens renoveringar av hyresrätter följs tyvärr ofta av kraftiga hyreshöjningar, 50-60 procent är inte ovanligt. 

Det tvingar i sin tur många hyresgäster att lämna sina hem och flytta, då hushållsekonomin inte längre går ihop. Vilket har gett upphov till begreppet renovräkningar.

Vissa bolag renoverar bara ”på ytan” för att kunna höja hyrorna och skapa högre fastighetsvärden. Människors hem förvandlas i ett slag till en kapitalplacering. 

Skattemässigt saknar allmännyttiga bostadsbolag idag en sporre att planera långsiktigt för underhåll och renoveringar. Vi har ett skattesystem som går i otakt med bolag som vill lägga undan en del av vinsten för framtida renoveringar. 

Vi kräver förbättringar för att skapa balans mellan boendeformer och bättre ekonomiska villkor vid förvaltning och renovering av hyreslägenheter. 

För att hindra spekulation, med människors hem som insats. Och för att underlätta för seriösa bostadsbolag att renovera med sina hyresgästers bästa för ögonen, föreslår vi följande:

– Lägg en låg, fullt avdragsgill moms på hyran. Detta möjliggör för bostadsbolagen att dra av momsen på investeringen för renovering och underhåll.

– Förbättra förutsättningarna för avsättning till periodiseringsfond. Att förvalta hyresfastigheter kräver långsiktighet och genom att utöka avsättningsperioden till 10 år, samt slopa schablonintäkten på gjorda avsättningar, kan underhåll och renoveringar stimuleras.

– Inför ett statligt stöd för hållbara renoveringar som sänker fastighetens energiprestanda, samtidigt som hyran kan hållas nere. 

– Stärk hyresgästernas besittningsskydd vid renoveringar. Hyresgästernas intressen ska väga tyngre vid hyresnämndernas tillståndsprövningar. Hyresgästen ska dessutom ges möjlighet att välja vilken standard, och därmed hyresnivå, renoveringen leder till.

En bostad är inte en vara som alla andra. Det är människors hem vi talar om. 

Det är viktigt att våra allmännyttiga bostadsbolag ges bättre förutsättningar att renovera hållbart. För bolagens och deras hyresgästers bästa.

Leif Hedvall, ordf. Hyresgästföreningen norra Västerbotten

Kerstin Granberg Lundgren, ordf. Hyresgästföreningen södra Västerbotten

Javier Maier-Chavez, ordf. Hyresgästföreningen Luleå

Evy Brindelöv, ordf. Hyresgästföreningen Piteå/Älvsbyn


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa