Efter coronakrisen reser sig norra Sverige snabbast

Beslutsfattare på EU-nivå förstår inte att det svenska sättet är nyckeln till hela Europas framtid, skriver bland andra regionrådet Richard Carstedt (S).
Beslutsfattare på EU-nivå förstår inte att det svenska sättet är nyckeln till hela Europas framtid, skriver bland andra regionrådet Richard Carstedt (S).

Vår viktigaste uppgift är att bygga en långsiktigt framgångsrik region.

Debatt 19 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I post-corona-samhället kommer regionerna med starkast hållbarhetsarbete att vara de som återhämtar sig snabbast.

Förnybar energi är framtidens mest eftertraktade råvara. Tillgången till vatten och skog är en förutsättning för att Sverige ska kunna ställa om. Det är viktigt att staten försvarar och bejakar naturresursernas möjligheter att nyttjas.

Förnybar energi är beroende av fler värdekedjor än de rena naturresurserna. Metallförädling och batteriproduktion är givna exempel.

Här sticker Västerbotten ut. Europas största batterifabrik byggs i Skellefteå. Boliden är ett av världens mest hållbara gruvbolag och metallsmältverket Rönnskär producerar basmetaller flera gånger mer klimatsmarta än det globala genomsnittet.

Vi behöver sprida kunskap om detta eftersom beslutsfattare på EU-nivå inte förstår att det svenska sättet är nyckeln till Europas framtid.

Genom att lägga in en högre växel för att stimulera produktionen av hållbar energi löser vi även frågan om hur vi ska kunna transportera oss utan att kompromissa med ekologiska och sociala intressen.

Flyget måste bli elektrifierat och försett med förnybar energi.

Likaså måste staten prioritera att ge hela Sverige tillgång till tågtrafik. Trafikverket vill pausa byggandet av Norrbotniabanan i Skellefteå. Det är fel väg att gå om Sverige ska bli en ledande hållbarhetsnation.

Dessutom är förslaget dåligt grundat. Tillväxten i Norr- och Västerbotten är stark. Det kommer att skapa tusentals nya arbetstillfällen och ökad arbetspendling över hela norra Europa.

Arbetsmarknadsregionerna blir större och hållbar pendling möjliggör för fler att bo kvar på landsbygden. Social hållbarhet och tillväxt går hand i hand i visionen om att hela Sverige ska kunna leva.

Tillsammans för regionens utveckling är en rörelse bestående av Region Västerbotten, Skellefteå Kraft, Umeå Energi och Balticgruppen. Under 2021 kommer vi att uppmärksamma hur Västerbotten kan leda den hållbara samhällsutvecklingen. Som ett startskott arrangeras – med start den 19 januari – en vecka av digitala arrangemang för att lyfta den kraft som Västerbotten har i den hållbara omställningen.

Vi menar att vår största och viktigaste uppgift är att bygga en långsiktigt framgångsrik region. Vi har självförtroende att påstå att norra Sverige kan vara Sveriges största tillgång – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Ämnen du kan följa