Dubblera lönsamheten och säkra matförsörjningen

Sveriges livsmedelsberedskap är svag, och det krävs snabba åtgärder för att öka självförsörjningen och säkerställa ett mer decentraliserat jordbruk.

”Det är dags för samtliga riksdagspartier att agera för att främja svenskt jordbruks konkurrenskraft och stärka krisberedskapen genom att radikalt minska statliga kostnader och pålagor på landets bönder.”

”Det är dags för samtliga riksdagspartier att agera för att främja svenskt jordbruks konkurrenskraft och stärka krisberedskapen genom att radikalt minska statliga kostnader och pålagor på landets bönder.”

Foto: Maria Johansson

Debatt2024-03-29 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan 2003 har över 9 000 jordbruksföretag lagts ned, och minskningen i delar av djurhållningen är tydlig. Det är hög tid att agera när antalet kor, grisar och får minskat med siffror som överstiger invånarantalet i många medelstora kommuner.

Den låga lönsamheten inom jordbruket bidrar till branschens underdimensionering och svårigheter att konkurrera. Med endast 10 öre av varje matkrona som når bonden samtidigt som staten tar ut moms, skatt och avgifter i alla led av livsmedelskedjan, pressas bönderna mot centraliserad stordrift och det ger höjda kostnader för inhemsk mat.

Centerpartiet föreslår en offensiv agenda för att öka lönsamheten för bönder, främja småskalig och lokal matproduktion samt förbättra kris- och krigsberedskapen. Vi har genom ett utskottsinitiativ krävt en snabb utredning av statens bidrag till livsmedelskedjans kostnader med uppföljande reformer för att fördubbla jordbrukets andel till 20 öre per matkrona och öka den inhemska livsmedelsförsörjningen till 80 procent.

Dessvärre var intresset från övriga riksdagen, med undantag för ett parti, iskallt och initiativet avslogs utan att utskottet ens inhämtade mer information från exempelvis LRF.

Vi menar att detta är ett stort misstag.

Regeringen har signalerat en ny livsmedelsstrategi, och det är av yttersta vikt att inkludera en utredning av lantbrukets kostnader och en efterföljande reformagenda som en central del av strategin. Det är dags för samtliga riksdagspartier att agera för att främja svenskt jordbruks konkurrenskraft och stärka krisberedskapen genom att radikalt minska statliga kostnader och pålagor på landets bönder.

Det är hög tid att handla för att trygga Sveriges matförsörjning och säkerhet.